Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Svendborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.296    -12.445  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,5    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   11    +5  
Antal normalklasser (2020)
245   228    +17  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   444    -156  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   23,0    -16,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   73.454    -11.348  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.078    +903  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.800    -5.293  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.411    +358  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   68.076    +2.236  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.282    -1.119  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.032    -81  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.121    -1.311  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.756    -295  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.410    -3.115  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.083    -1.043  
Bacheloruddannelser (2019)
156   406    -250  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   98    -51  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   470    -66  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.008    -346  
Venteliste - musikskole (2019)
62   98    -36  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   33    +1  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.004    -759  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.364    -836  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune