Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Svendborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   58.588    -13.163  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,3    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   11    +5  
Antal normalklasser (2020)
245   228    +17  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   444    -156  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   23,0    -16,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   75.928    -11.675  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   51.056    +617  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.935    -5.512  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.547    +128  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.603    -481  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.282    -1.119  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.032    -81  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.121    -1.311  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.756    -295  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.410    -3.115  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.083    -1.043  
Bacheloruddannelser (2019)
156   406    -250  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   98    -51  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   470    -66  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.027    -252  
Venteliste - musikskole (2020)
42   151    -109  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   39    -13  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.185    -912  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.379    -764  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune