Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   6.025    +39.053  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   9,3    +2,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2022)
238   21    +217  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   416    -146  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,8    -1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   80.794    -14.079  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.850    +1.588  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   10.147    -5.459  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   6.848    +2.100  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.850    +1.588  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   167    +1.042  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   54    +868  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   1.483    +9.811  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   216    +1.324  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   566    +3.814  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   222    +862  
Bacheloruddannelser (2021)
167   39    +128  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   17    +27  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   42    +298  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   115    +543  
Venteliste - musikskole (2021)
25   17    +8  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   450    +1.142  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune