Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   5.964    +39.887  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   9,3    +3,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2020)
245   22    +223  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   404    -116  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,4    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   75.006    -12.900  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   54.964    -4.983  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.514    -5.007  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   6.373    +2.396  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   67.065    +3.247  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   167    +996  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   55    +896  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   1.517    +10.293  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   191    +1.270  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   561    +3.734  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   183    +857  
Bacheloruddannelser (2019)
156   31    +125  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   12    +35  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   50    +354  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   145    +517  
Venteliste - musikskole (2019)
62   4    +58  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   450    +795  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune