Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ærø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   5.960    +39.465  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   9,3    +3,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2020)
245   22    +223  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   404    -116  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,4    +0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   77.929    -13.676  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   55.906    -4.233  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   10.556    -6.133  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   6.456    +2.219  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   69.098    +1.024  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   167    +996  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   55    +896  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   1.517    +10.293  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   191    +1.270  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   561    +3.734  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   183    +857  
Bacheloruddannelser (2019)
156   31    +125  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   12    +35  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   50    +354  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   167    +608  
Venteliste - musikskole (2020)
42   13    +29  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   450    +823  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   450    +165  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune