Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Haderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Haderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   55.670    -9.819  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,8    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   14    +3  
Antal normalklasser (2020)
245   212    +33  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   326    -38  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,7    -1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   22,8    -16,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   75.765    -13.659  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   46.680    +3.301  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.602    -5.095  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.639    +130  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   66.458    +3.854  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.739    -576  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   800    +151  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.666    -1.856  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.705    -244  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.476    -1.181  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.581    -541  
Bacheloruddannelser (2019)
156   309    -153  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   54    -7  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   523    -119  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.108    -446  
Venteliste - musikskole (2019)
62   62    +0  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   267    -233  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.109    +136  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   296    +232  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune