Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Haderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Haderslev   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   55.376    -9.951  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,6    -0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   14    +3  
Antal normalklasser (2020)
245   212    +33  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   326    -38  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,7    -1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   22,8    -16,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   76.471    -12.218  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   47.085    +4.588  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   10.521    -6.098  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.798    -123  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.789    +1.333  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.739    -576  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   800    +151  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.666    -1.856  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.705    -244  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.476    -1.181  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.581    -541  
Bacheloruddannelser (2019)
156   309    -153  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   54    -7  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   523    -119  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.092    -317  
Venteliste - musikskole (2020)
42   49    -7  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   200    -174  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.160    +113  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   331    +284  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune