Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Billund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   26.631    +18.447  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,4    -1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   123    +115  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   347    -77  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,8    -1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   14,6    -8,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   81.776    -15.061  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.817    +621  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   9.104    -4.416  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.704    -756  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   73.817    +621  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   695    +514  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   414    +508  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   6.627    +4.667  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   875    +665  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.190    +2.190  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   827    +257  
Bacheloruddannelser (2021)
167   113    +54  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   68    -24  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   214    +126  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   679    -21  
Venteliste - musikskole (2021)
25   151    -126  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   50    -28  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.260    +332  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   278    +240  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune