Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Billund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   26.551    +18.874  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,5    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   129    +116  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   370    -82  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,1    -1,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,6    -8,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   80.208    -15.955  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   55.527    -3.854  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.652    -4.229  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.732    -1.057  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   73.004    -2.882  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   691    +472  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   410    +541  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   6.808    +5.002  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   864    +597  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.061    +2.234  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   711    +329  
Bacheloruddannelser (2019)
156   128    +28  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   48    -1  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   263    +141  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   803    -28  
Venteliste - musikskole (2020)
42   186    -144  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   62    -36  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.308    -35  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   348    +267  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune