Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Billund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   27.021    +18.048  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,1    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2023)
233   129    +104  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   337    -79  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   18,3    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   14,6    -8,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   85.641    -13.463  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   57.074    -1.716  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   9.284    -4.420  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   9.739    -668  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   75.549    +154  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   723    +506  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   434    +469  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   6.683    +4.631  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   883    +672  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   2.393    +2.072  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   919    +252  
Bacheloruddannelser (2022)
176   117    +59  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   86    -24  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   218    +137  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   503    -90  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune