Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Billund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Billund   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   26.608    +19.243  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,8    -1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   129    +116  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   370    -82  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,1    -1,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,6    -8,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   70.745    -8.639  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.907    +74  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.303    -3.796  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.673    -904  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   70.824    -512  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   691    +472  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   410    +541  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   6.808    +5.002  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   864    +597  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.061    +2.234  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   711    +329  
Bacheloruddannelser (2019)
156   128    +28  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   48    -1  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   263    +141  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   849    -187  
Venteliste - musikskole (2019)
62   157    -95  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   62    -28  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.203    +42  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   203    +325  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune