Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Sønderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   73.831    -28.406  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,2    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   17    -1  
Antal normalklasser (2020)
245   310    -65  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   351    -63  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,3    -0,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   23,3    -16,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   74.792    -10.539  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   48.981    +2.692  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   10.526    -6.103  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.269    +406  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   69.115    +1.007  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.049    -886  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.061    -110  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   17.158    -5.348  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.734    -1.273  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.282    -2.987  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.917    -1.877  
Bacheloruddannelser (2019)
156   570    -414  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   194    -147  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   868    -464  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.307    -532  
Venteliste - musikskole (2020)
42   266    -224  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   176    -65  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   971    +302  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   644    -29  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune