Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Sønderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   73.711    -28.633  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,0    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   17    -1  
Antal normalklasser (2022)
238   286    -48  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   334    -64  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,8    -1,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   23,3    -16,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   81.377    -14.662  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.557    +1.881  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   10.534    -5.846  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.534    +414  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.557    +1.881  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   2.025    -816  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.039    -117  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   16.417    -5.123  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.813    -1.273  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   7.478    -3.098  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   3.100    -2.016  
Bacheloruddannelser (2021)
167   562    -395  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   236    -192  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   598    -258  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.242    -584  
Venteliste - musikskole (2021)
25   259    -234  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   176    -153  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.033    +559  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   608    -90  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune