Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Esbjerg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   115.459    -70.381  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2022)
238   522    -284  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   1.186    -916  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,4    -2,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   11,9    -5,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   80.536    -13.821  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.350    +3.088  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.665    -1.977  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.588    +360  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.350    +3.088  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   4.249    -3.040  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   2.320    -1.398  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   25.790    -14.496  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   4.120    -2.580  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   14.042    -9.662  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   4.431    -3.347  
Bacheloruddannelser (2021)
167   896    -729  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   249    -205  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   864    -524  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   2    -1  
Musikskoleelever (2021)
658   2.238    -1.580  
Venteliste - musikskole (2021)
25   173    -148  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   15    +8  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   546    -524  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   500    +1.092  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   175    +343  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune