Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Esbjerg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   115.483    -69.632  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,4    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2020)
245   540    -295  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   1.226    -938  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,5    -1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,9    -5,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   76.250    -14.144  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   58.946    -8.965  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.984    -1.477  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.366    +403  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   67.856    +2.456  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.932    -2.769  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   2.228    -1.277  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   26.942    -15.132  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   4.019    -2.558  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   13.377    -9.082  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.925    -2.885  
Bacheloruddannelser (2019)
156   885    -729  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   222    -175  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.364    -960  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   2    -1  
Musikskoleelever (2019)
662   2.329    -1.667  
Venteliste - musikskole (2019)
62   233    -171  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   1    +123  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   532    -498  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.050    +195  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   181    +347  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune