Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Esbjerg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Esbjerg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   115.579    -70.154  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,2    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2020)
245   540    -295  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   1.226    -938  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,5    -1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,9    -5,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   76.635    -12.382  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   59.210    -7.537  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.239    -1.816  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.302    +373  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.301    +1.821  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.932    -2.769  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   2.228    -1.277  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   26.942    -15.132  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   4.019    -2.558  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   13.377    -9.082  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.925    -2.885  
Bacheloruddannelser (2019)
156   885    -729  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   222    -175  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.364    -960  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   2    -1  
Musikskoleelever (2020)
775   2.484    -1.709  
Venteliste - musikskole (2020)
42   238    -196  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   4    +107  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   592    -566  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.050    +223  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   222    +393  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune