Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Fanø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   3.427    +41.651  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,3    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2022)
238   18    +220  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   338    -68  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   18,3    -0,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   3,5    +2,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   85.580    -18.865  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   79.755    -5.317  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   3.162    +1.526  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.744    +204  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   79.755    -5.317  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   92    +1.117  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   41    +881  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   604    +10.690  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   126    +1.414  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   529    +3.851  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   173    +911  
Bacheloruddannelser (2021)
167   32    +135  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   13    +31  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   13    +327  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
658   0    +658  
Venteliste - musikskole (2021)
25   0    +25  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune