Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Fanø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   3.488    +42.363  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,8    +0,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2020)
245   19    +226  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   366    -78  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,2    -0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   3,5    +2,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   76.996    -14.890  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   68.472    -18.491  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   3.798    +709  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.511    +258  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   74.788    -4.476  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   110    +1.053  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   30    +921  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   629    +11.181  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   128    +1.333  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   514    +3.781  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   180    +860  
Bacheloruddannelser (2019)
156   32    +124  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   7    +40  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   24    +380  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   -      
Musikskoleelever (2019)
662   0    +662  
Venteliste - musikskole (2019)
62   0    +62  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune