Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Fanø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   3.456    +41.969  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,4    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2020)
245   19    +226  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   366    -78  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,2    -0,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   3,5    +2,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   80.003    -15.750  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   72.980    -21.307  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   2.715    +1.708  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.796    -121  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   78.751    -8.629  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   110    +1.053  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   30    +921  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   629    +11.181  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   128    +1.333  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   514    +3.781  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   180    +860  
Bacheloruddannelser (2019)
156   32    +124  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   7    +40  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   24    +380  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   -      
Musikskoleelever (2020)
775   0    +775  
Venteliste - musikskole (2020)
42   0    +42  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune