Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Varde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   49.961    -4.110  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,1    -0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   20    -4  
Antal normalklasser (2020)
245   239    +6  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   250    +38  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,9    -2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   8,6    -2,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   76.691    -14.585  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   58.803    -8.822  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.398    -891  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.752    +17  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   66.949    +3.363  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.073    +90  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   831    +120  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.332    -1.522  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.655    -194  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.526    -231  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.134    -94  
Bacheloruddannelser (2019)
156   200    -44  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   78    -31  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   389    +15  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.091    -429  
Venteliste - musikskole (2019)
62   13    +49  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   23    +11  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.488    -243  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   145    +383  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune