Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejen   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   42.790    +2.635  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,3    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2020)
245   218    +27  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   299    -11  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,5    -1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   9,7    -3,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   72.073    -7.820  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   54.418    -2.745  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.885    -1.462  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.657    +18  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   65.395    +4.727  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   884    +279  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   563    +388  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.412    +398  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.389    +72  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.432    +863  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.048    -8  
Bacheloruddannelser (2019)
156   219    -63  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   45    +2  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   375    +29  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   411    +364  
Venteliste - musikskole (2020)
42   38    +4  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   24    +2  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   945    +328  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   345    +270  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune