Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejen   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   42.742    +3.109  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,6    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2020)
245   218    +27  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   299    -11  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,5    -1,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   9,7    -3,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   69.859    -7.753  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   53.845    -3.864  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.777    -1.270  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.688    +81  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.447    +5.865  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   884    +279  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   563    +388  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.412    +398  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.389    +72  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.432    +863  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.048    -8  
Bacheloruddannelser (2019)
156   219    -63  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   45    +2  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   375    +29  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   466    +196  
Venteliste - musikskole (2019)
62   62    +0  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   31    +3  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   959    +286  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   344    +184  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune