Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aabenraa   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.761    -12.910  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   50.264    -7.749  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   52.451    -9.207  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   6.310    -3.703  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   704    -453  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   370    -52  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   80,2    -2,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   62    +5  
Areal (km2) (2020)
684   941    -257  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   80,9    -0,1  
Antal levendefødte (2019)
377   540    -163  
Antal døde (2019)
499   647    -148  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   58.594    -13.664  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   58.585    -14.341  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   58.604    -15.501  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   220.387    +2.657  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   244.129    +1.613  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   196.972    +2.604  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   295.932    -1.301  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   330.865    -3.799  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   261.412    -151  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.022    -440  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,8    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   130    -87  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,5    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   44,3    +0,3  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.367    -939  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   7.522    -1.803  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   34.028    -7.324  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   13.844    -2.844  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,7    -0,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,8    -0,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   57,9    +0,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,6    +0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   2.861    -762  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.672    -937  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   2.623    -554  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   2.878    -727  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.684    -913  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   4.394    -1.069  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.017    -827  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   3.436    -790  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.543    -327  
Kvinder 90+ år (2020)
312   346    -34  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   2.913    -712  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   3.764    -917  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   2.864    -234  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   2.985    -558  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.716    -798  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   4.425    -1.036  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.031    -814  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.281    -738  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.185    -172  
Mænd 90+ år (2020)
152   143    +9  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   29.454    -6.940  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   29.307    -5.970  
Enlige kvinder (2020)
5.682   7.897    -2.215  
Enlige mænd (2020)
6.093   7.269    -1.176  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   11.537    -2.497  
Registreret partnerskab (2020)
13   18    -5  
Samlevende par (2020)
1.040   1.274    -234  
Samboende par (2020)
1.645   1.966    -321  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   46.340    -6.639  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   12.421    -6.271  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   21    +26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   5.387    -1.174  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.562    -633  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.215    -603  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   8    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   23    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune