Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aabenraa   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   58.526    -13.101  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   49.919    -7.825  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   52.147    -9.310  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   6.379    -3.791  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   713    -456  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   377    -64  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   80,3    -2,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   62    +4  
Areal (km2) (2021)
684   941    -257  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,8    +0,4  
Antal levendefødte (2020)
385   468    -83  
Antal døde (2020)
518   615    -97  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   58.244    -13.588  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   58.053    -14.162  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   57.772    -15.159  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   220.387    +2.657  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   244.129    +1.613  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   196.972    +2.604  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   305.855    -177  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   344.838    -2.118  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   267.410    -31  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.082    -440  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   190    -112  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   44,7    +0,3  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.322    -945  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.394    -1.781  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   33.705    -7.512  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   14.105    -2.863  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,7    -0,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,6    -0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,6    +0,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   24,1    +0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.816    -798  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.590    -880  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.540    -517  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.928    -795  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.618    -929  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.335    -1.012  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   4.110    -903  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.436    -745  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.615    -366  
Kvinder 90+ år (2021)
307   347    -40  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.857    -737  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.683    -902  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.846    -315  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.975    -565  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.646    -792  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.417    -1.083  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   4.033    -783  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.331    -766  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.248    -166  
Mænd 90+ år (2021)
148   155    -7  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   29.335    -6.985  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   29.191    -6.116  
Enlige kvinder (2021)
5.758   7.909    -2.151  
Enlige mænd (2021)
6.150   7.300    -1.150  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   11.471    -2.553  
Registreret partnerskab (2021)
15   17    -2  
Samlevende par (2021)
1.026   1.282    -256  
Samboende par (2021)
1.633   1.994    -361  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   45.878    -6.716  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   12.648    -6.385  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   21    +26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   5.372    -1.057  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.579    -530  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.273    -573  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   8    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   23    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune