Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aabenraa   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   58.526    -13.101  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,6    -0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2020)
245   268    -23  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   273    +15  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,4    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   17,2    -10,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   69.421    -5.168  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   46.756    +4.917  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.381    -3.958  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.447    +228  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.036    +3.086  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.358    -195  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   843    +108  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   15.369    -3.559  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.793    -332  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.085    -790  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.685    -645  
Bacheloruddannelser (2019)
156   288    -132  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   92    -45  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   697    -293  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   696    +79  
Venteliste - musikskole (2020)
42   55    -13  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   12    +14  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.340    -67  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   398    +217  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune