Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aabenraa   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   58.693    -13.615  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,2    -0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2022)
238   253    -15  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   254    +16  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,1    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   17,2    -10,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   73.164    -6.449  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.593    +3.845  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   8.906    -4.218  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.699    +249  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.593    +3.845  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.555    -346  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   857    +65  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   14.800    -3.506  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.863    -323  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   5.201    -821  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.869    -785  
Bacheloruddannelser (2021)
167   296    -129  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   123    -79  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   559    -219  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   589    +69  
Venteliste - musikskole (2021)
25   47    -22  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   10    +12  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.400    +192  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   363    +155  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune