Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aabenraa   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.761    -12.910  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,8    -0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2020)
245   268    -23  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   273    +15  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,4    -0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   17,2    -10,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   67.767    -5.661  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   46.721    +3.260  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.279    -3.772  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.561    +208  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   66.557    +3.755  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.358    -195  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   843    +108  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   15.369    -3.559  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.793    -332  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.085    -790  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.685    -645  
Bacheloruddannelser (2019)
156   288    -132  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   92    -45  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   697    -293  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   703    -41  
Venteliste - musikskole (2019)
62   83    -21  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   18    +16  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.340    -95  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   398    +130  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune