Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   92.229    -46.804  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   79.011    -36.917  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   82.609    -39.772  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   9.620    -7.032  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   609    -352  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   434    -121  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   89,6    -12,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   178    -112  
Areal (km2) (2021)
684   519    +165  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,2    +0,0  
Antal levendefødte (2020)
385   993    -608  
Antal døde (2020)
518   747    -229  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   95.689    -51.033  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   100.103    -56.212  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   107.171    -64.558  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   237.304    -14.260  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   261.846    -16.104  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   212.886    -13.310  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   325.451    -19.773  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   367.381    -24.661  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   283.733    -16.354  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.945    -1.303  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,3    -1,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   383    -305  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   40,9    +4,1  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   6.334    -3.957  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   12.165    -6.552  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   56.412    -30.219  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   17.318    -6.076  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,9    -1,7  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,2    -0,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   61,2    -3,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   18,8    +5,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   5.133    -3.115  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   5.589    -2.879  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   5.618    -3.595  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   5.558    -3.425  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   6.133    -3.444  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   5.970    -2.647  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   5.030    -1.823  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.408    -1.717  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.898    -649  
Kvinder 90+ år (2021)
307   492    -185  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   5.457    -3.337  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   5.727    -2.946  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   6.218    -3.687  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   5.900    -3.490  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   6.384    -3.530  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   6.212    -2.878  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   4.898    -1.648  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.960    -1.395  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.455    -373  
Mænd 90+ år (2021)
148   189    -41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   45.829    -23.479  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   46.400    -23.325  
Enlige kvinder (2021)
5.758   12.333    -6.575  
Enlige mænd (2021)
6.150   12.155    -6.005  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   16.386    -7.468  
Registreret partnerskab (2021)
15   31    -16  
Samlevende par (2021)
1.026   2.371    -1.345  
Samboende par (2021)
1.633   3.593    -1.960  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   71.281    -32.119  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   20.948    -14.685  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   31    +16  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   11.065    -6.750  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.156    -2.107  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   4.917    -3.217  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune