Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   90.966    -45.115  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   78.076    -35.561  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   81.522    -38.278  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   9.444    -6.837  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   605    -354  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   433    -115  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   89,7    -12,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   175    -108  
Areal (km2) (2020)
684   519    +164  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,0    -0,2  
Antal levendefødte (2019)
377   980    -603  
Antal døde (2019)
499   797    -298  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   95.042    -50.112  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   99.065    -54.821  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   105.418    -62.315  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   237.304    -14.260  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   261.846    -16.104  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   212.886    -13.310  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   315.341    -20.710  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   354.695    -27.629  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   275.972    -14.711  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.743    -1.161  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,9    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   232    -189  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,5    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   40,7    +3,9  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   6.175    -3.747  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   12.196    -6.477  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   55.758    -29.054  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   16.837    -5.837  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,8    -1,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,4    -0,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   61,3    -3,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,5    +5,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   5.129    -3.030  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   5.532    -2.797  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   5.530    -3.461  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   5.458    -3.307  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   6.061    -3.290  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   5.879    -2.554  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.997    -1.807  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.224    -1.578  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.857    -641  
Kvinder 90+ år (2020)
312   480    -168  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   5.441    -3.240  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   5.612    -2.765  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   6.295    -3.665  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   5.747    -3.320  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   6.346    -3.428  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   6.131    -2.742  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.825    -1.608  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.884    -1.341  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.359    -346  
Mænd 90+ år (2020)
152   179    -27  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   45.147    -22.633  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   45.819    -22.482  
Enlige kvinder (2020)
5.682   11.987    -6.305  
Enlige mænd (2020)
6.093   11.954    -5.861  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   16.267    -7.227  
Registreret partnerskab (2020)
13   32    -19  
Samlevende par (2020)
1.040   2.282    -1.242  
Samboende par (2020)
1.645   3.510    -1.865  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   70.701    -31.000  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   20.265    -14.115  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   31    +16  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   10.706    -6.493  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   3.992    -2.063  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   4.477    -2.865  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune