Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   94.443    -49.365  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,9    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2022)
238   392    -154  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   592    -322  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,7    -4,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   68.348    -1.633  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   64.822    +9.616  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.060    -2.372  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.282    +666  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   64.822    +9.616  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.084    -1.875  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.577    -655  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   20.162    -8.868  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   4.097    -2.557  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   11.215    -6.835  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   4.260    -3.176  
Bacheloruddannelser (2021)
167   667    -500  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   243    -199  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   655    -315  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.389    -731  
Venteliste - musikskole (2021)
25   204    -179  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   59    -37  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.395    +197  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   953    -435  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune