Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   92.229    -46.804  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,2    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2020)
245   398    -153  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   604    -316  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   67.871    -3.618  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   49.214    +2.459  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.943    -2.520  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.401    +274  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   63.656    +6.466  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.956    -1.793  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.394    -443  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   20.332    -8.522  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.804    -2.343  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   10.112    -5.817  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.579    -2.539  
Bacheloruddannelser (2019)
156   623    -467  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   189    -142  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.647    -1.243  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.712    -937  
Venteliste - musikskole (2020)
42   206    -164  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   43    -17  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.448    -175  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   982    -367  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune