Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   90.966    -45.115  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,4    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2020)
245   398    -153  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   604    -316  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   66.582    -4.476  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.439    +542  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.781    -2.274  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.465    +304  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   63.087    +7.225  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   2.956    -1.793  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.394    -443  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   20.332    -8.522  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.804    -2.343  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   10.112    -5.817  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.579    -2.539  
Bacheloruddannelser (2019)
156   623    -467  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   189    -142  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.647    -1.243  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.876    -1.214  
Venteliste - musikskole (2019)
62   196    -134  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   65    -31  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.520    -275  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.000    -472  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune