Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Horsens Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Horsens   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   96.480    -51.411  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   12,8    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   15    +1  
Antal normalklasser (2023)
233   397    -164  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   601    -343  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   22,7    -5,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   15,8    -9,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   69.505    +2.673  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   50.551    +4.807  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   7.234    -2.370  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   8.561    +510  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   66.710    +8.993  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   3.137    -1.908  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   1.616    -713  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   20.567    -9.253  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   4.207    -2.652  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   11.801    -7.336  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   4.583    -3.412  
Bacheloruddannelser (2022)
176   681    -505  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   287    -225  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   675    -320  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   1.014    -601  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune