Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kolding   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   93.175    -47.324  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   81.304    -38.789  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   85.456    -42.212  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   7.719    -5.112  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   394    -143  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   435    -117  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   88,7    -11,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   154    -87  
Areal (km2) (2020)
684   604    +79  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,4    -0,6  
Antal levendefødte (2019)
377   971    -594  
Antal døde (2019)
499   819    -320  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   94.425    -49.495  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   95.590    -51.346  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   97.353    -54.250  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   239.198    -16.154  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   266.025    -20.283  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   212.782    -13.206  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   323.690    -29.059  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   369.338    -42.272  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   279.049    -17.788  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.738    -1.156  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,8    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   246    -203  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,5    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   41,4    +3,2  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   6.009    -3.581  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   12.598    -6.879  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   56.742    -30.038  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   17.826    -6.826  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,4    -1,1  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,5    -1,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   60,9    -2,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   19,1    +4,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   4.982    -2.883  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   5.895    -3.160  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   5.512    -3.443  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   5.283    -3.132  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   6.418    -3.647  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   6.338    -3.013  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   5.179    -1.989  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.539    -1.893  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   2.019    -803  
Kvinder 90+ år (2020)
312   481    -169  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   5.289    -3.088  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   6.105    -3.258  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   5.870    -3.240  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   5.362    -2.935  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   6.336    -3.418  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   6.505    -3.116  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   5.204    -1.987  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   4.126    -1.583  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.536    -523  
Mænd 90+ år (2020)
152   196    -44  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   46.646    -24.132  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   46.529    -23.192  
Enlige kvinder (2020)
5.682   12.533    -6.851  
Enlige mænd (2020)
6.093   11.536    -5.443  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   16.919    -7.879  
Registreret partnerskab (2020)
13   29    -16  
Samlevende par (2020)
1.040   2.250    -1.210  
Samboende par (2020)
1.645   3.614    -1.969  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   73.685    -33.984  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   19.490    -13.340  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   30    +17  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   10.010    -5.797  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   4.543    -2.614  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   4.552    -2.940  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   7    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   15    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune