Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kolding   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   93.161    -47.736  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   80.994    -38.900  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   85.280    -42.443  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   7.881    -5.293  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   402    -145  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   444    -131  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   88,7    -11,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   154    -88  
Areal (km2) (2021)
684   604    +80  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,5    -0,3  
Antal levendefødte (2020)
385   1.038    -653  
Antal døde (2020)
518   844    -326  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   94.046    -49.390  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   95.153    -51.262  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   96.688    -54.075  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   239.198    -16.154  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   266.025    -20.283  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   212.782    -13.206  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   332.888    -27.210  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   380.039    -37.319  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   286.462    -19.083  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.912    -1.270  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,1    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   327    -249  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,6    +3,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   6.076    -3.699  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   12.425    -6.812  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   56.501    -30.308  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   18.159    -6.917  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,5    -1,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,3    -0,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   60,6    -2,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   19,5    +5,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   4.883    -2.865  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   5.863    -3.153  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   5.411    -3.388  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   5.312    -3.179  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   6.347    -3.658  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   6.421    -3.098  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   5.214    -2.007  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.584    -1.893  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   2.084    -835  
Kvinder 90+ år (2021)
307   493    -186  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   5.311    -3.191  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   6.139    -3.358  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   5.695    -3.164  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   5.458    -3.048  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   6.206    -3.352  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   6.550    -3.216  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   5.190    -1.940  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   4.210    -1.645  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.593    -511  
Mænd 90+ år (2021)
148   197    -49  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   46.612    -24.262  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   46.549    -23.474  
Enlige kvinder (2021)
5.758   12.677    -6.919  
Enlige mænd (2021)
6.150   11.555    -5.405  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   16.861    -7.943  
Registreret partnerskab (2021)
15   27    -12  
Samlevende par (2021)
1.026   2.347    -1.321  
Samboende par (2021)
1.633   3.543    -1.910  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   73.163    -34.001  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   19.998    -13.735  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   30    +17  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   10.243    -5.928  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.993    -2.944  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   4.530    -2.830  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   7    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   15    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune