Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   115.748    -69.897  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,6    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   27    -11  
Antal normalklasser (2020)
245   434    -189  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   404    -116  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   25,1    -6,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,8    -13,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   68.834    -6.728  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   47.694    +2.287  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.763    -4.256  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.055    -286  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   66.918    +3.394  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.696    -2.533  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   2.062    -1.111  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   24.698    -12.888  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   4.320    -2.859  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   12.980    -8.685  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   5.919    -4.879  
Bacheloruddannelser (2019)
156   847    -691  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   307    -260  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.139    -735  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.918    -1.256  
Venteliste - musikskole (2019)
62   289    -227  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   71    -37  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.241    +4  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune