Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herning   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   89.238    -43.813  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   79.038    -36.944  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   81.821    -38.984  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   7.417    -4.829  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   405    -148  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   426    -113  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   86,7    -9,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   68    -2  
Areal (km2) (2021)
684   1.321    -637  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,6    -0,4  
Antal levendefødte (2020)
385   934    -549  
Antal døde (2020)
518   796    -278  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   90.055    -45.399  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   91.153    -47.262  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   92.467    -49.854  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   236.376    -13.332  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   265.003    -19.261  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   207.520    -7.944  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   322.493    -16.815  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   370.440    -27.720  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   274.164    -6.785  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.784    -1.142  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   324    -246  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,8    +3,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   5.839    -3.462  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   11.841    -6.228  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   53.704    -27.511  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   17.854    -6.612  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,5    -1,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,3    -0,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   60,2    -2,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   20,0    +4,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   4.830    -2.812  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   5.563    -2.853  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   5.083    -3.060  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   4.900    -2.767  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   5.681    -2.992  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   5.992    -2.669  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   5.134    -1.927  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.470    -1.779  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   2.077    -828  
Kvinder 90+ år (2021)
307   473    -166  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   5.041    -2.921  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   5.746    -2.965  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   5.709    -3.178  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   5.242    -2.832  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   5.849    -2.995  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   6.424    -3.090  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   5.070    -1.820  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   4.118    -1.553  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.647    -565  
Mænd 90+ år (2021)
148   189    -41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   44.203    -21.853  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   45.035    -21.960  
Enlige kvinder (2021)
5.758   11.062    -5.304  
Enlige mænd (2021)
6.150   11.096    -4.946  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   17.195    -8.277  
Registreret partnerskab (2021)
15   18    -3  
Samlevende par (2021)
1.026   1.953    -927  
Samboende par (2021)
1.633   3.070    -1.437  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   72.984    -33.822  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   16.254    -9.991  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   39    +8  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   9.272    -4.957  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.322    -2.273  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   4.221    -2.521  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   8    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   11    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   12    -4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune