Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holstebro   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.591    -12.740  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,4    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   16    +0  
Antal normalklasser (2020)
245   252    -7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   328    -40  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,8    -2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   16,2    -9,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   65.842    -3.736  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   44.141    +5.840  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.510    -5.003  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.166    +603  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   62.801    +7.511  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.947    -784  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.233    -282  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.800    -1.990  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.979    -518  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   6.586    -2.291  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.797    -757  
Bacheloruddannelser (2019)
156   293    -137  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   60    -13  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   392    +12  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
662   1.052    -390  
Venteliste - musikskole (2019)
62   79    -17  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   306    -182  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   44    -10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.614    -369  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   478    +50  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune