Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holstebro   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   58.978    -13.909  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,3    -1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   14    +2  
Antal normalklasser (2023)
233   243    -10  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   355    -97  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   20,5    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   16,2    -9,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   68.164    +4.014  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   43.303    +12.055  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   10.948    -6.084  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   8.548    +523  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   64.975    +10.728  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   2.043    -814  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   1.295    -392  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   13.397    -2.083  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   2.160    -605  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   7.017    -2.552  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   1.945    -774  
Bacheloruddannelser (2022)
176   318    -142  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   80    -18  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   344    +11  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   0    +1  
Musikskoler, private (2022)
0   1    -1  
Musikskoleelever (2022)
413   650    -237  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   1    +0  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   1    -1  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune