Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holstebro   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   58.553    -13.475  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,1    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   14    +2  
Antal normalklasser (2022)
238   245    -7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   360    -90  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,6    -2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   16,2    -9,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   67.789    -1.074  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   64.505    +9.933  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   10.033    -5.345  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.245    +703  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   64.505    +9.933  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   2.066    -857  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.238    -316  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   13.420    -2.126  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   2.068    -528  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   6.872    -2.492  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.901    -817  
Bacheloruddannelser (2021)
167   318    -151  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   65    -21  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   343    -3  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
658   975    -317  
Venteliste - musikskole (2021)
25   84    -59  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   264    -241  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   47    -25  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   890    +702  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   323    +195  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune