Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holstebro   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   58.662    -13.237  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,2    -0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   16    +0  
Antal normalklasser (2020)
245   252    -7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   328    -40  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,8    -2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   16,2    -9,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   67.512    -3.259  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   43.731    +7.942  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.748    -5.325  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   7.996    +679  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   62.338    +7.784  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.947    -784  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.233    -282  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.800    -1.990  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.979    -518  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   6.586    -2.291  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.797    -757  
Bacheloruddannelser (2019)
156   293    -137  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   60    -13  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   392    +12  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2020)
775   1.035    -260  
Venteliste - musikskole (2020)
42   100    -58  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   282    -171  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   62    -36  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.569    -296  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   505    +110  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune