Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lemvig   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   19.110    +25.629  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   17.217    +23.701  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   17.379    +24.257  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   1.731    +1.372  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
316   488    -172  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
378   418    -40  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
78,0   69,9    +8,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
65   37    +28  
Areal (km2) (2024)
684   510    +174  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   81,8    -0,9  
Antal levendefødte (2023)
341   128    +213  
Antal døde (2023)
533   255    +278  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2024)
44.469   18.965    +25.504  
Befolkning i år 2030 (2024)
42.872   18.154    +24.718  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   17.664    +23.318  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   258.216    -10.285  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   305.626    -25.243  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   208.937    +5.589  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   353.197    -14.183  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   422.086    -32.018  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   281.592    +4.869  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
581   264    +317  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,7   2,9    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
45   18    +27  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,2   0,2    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   47,4    -1,6  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   962    +1.311  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   2.059    +3.196  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   10.615    +14.896  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   5.474    +6.226  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   5,0    +0,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   10,8    +0,9  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   55,5    +1,5  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   28,6    -2,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   823    +1.075  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   1.036    +1.601  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   721    +1.157  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   838    +1.419  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   1.028    +1.400  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   1.441    +1.769  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   1.474    +1.803  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   1.246    +1.479  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   661    +774  
Kvinder 90+ år (2024)
290   142    +148  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   839    +1.231  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   1.043    +1.597  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   932    +1.403  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   979    +1.507  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   959    +1.676  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   1.490    +1.740  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   1.528    +1.729  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   1.279    +1.422  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   588    +598  
Mænd 90+ år (2024)
164   63    +101  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   9.410    +12.625  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   9.700    +13.004  
Enlige kvinder (2024)
5.865   2.390    +3.475  
Enlige mænd (2024)
6.170   2.555    +3.615  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   4.074    +4.660  
Registreret partnerskab (2024)
14   6    +8  
Samlevende par (2024)
1.032   375    +657  
Samboende par (2024)
1.551   533    +1.018  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   16.117    +21.683  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   2.993    +3.946  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   24    +23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   1.392    +2.590  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   820    +946  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   664    +907  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   2    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   4    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   7    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   8    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   13    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune