Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lemvig   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   19.722    +26.129  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,7    +0,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2020)
245   95    +150  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   215    +73  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,1    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,0    -7,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   81.798    -19.692  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   60.782    -10.801  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.636    -3.129  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.618    +151  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   75.221    -4.909  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   512    +651  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   239    +712  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.221    +6.589  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   471    +990  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.832    +2.463  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   457    +583  
Bacheloruddannelser (2019)
156   76    +80  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   36    +11  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   169    +235  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   480    +182  
Venteliste - musikskole (2019)
62   21    +41  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   2    +32  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.719    -474  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   829    -301  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune