Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lemvig   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   19.398    +25.680  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,0    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   90    +148  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   230    +40  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   17,9    +0,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   14,0    -7,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   88.258    -21.543  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   79.313    -4.875  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.165    -2.477  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.544    +404  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   79.313    -4.875  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   534    +675  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   268    +654  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   5.005    +6.289  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   487    +1.053  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   1.832    +2.548  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   474    +610  
Bacheloruddannelser (2021)
167   62    +105  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   39    +5  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   147    +193  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   456    +202  
Venteliste - musikskole (2021)
25   16    +9  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.440    +152  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.114    -596  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune