Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lemvig   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   19.607    +25.818  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,3    +1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   8    +8  
Antal normalklasser (2020)
245   95    +150  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   215    +73  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,1    +0,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,0    -7,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   86.205    -21.952  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   63.089    -11.416  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.673    -3.250  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.480    +195  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   76.541    -6.419  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   512    +651  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   239    +712  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.221    +6.589  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   471    +990  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.832    +2.463  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   457    +583  
Bacheloruddannelser (2019)
156   76    +80  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   36    +11  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   169    +235  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   469    +306  
Venteliste - musikskole (2020)
42   12    +30  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.633    -360  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.073    -458  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune