Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Struer   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   21.036    +24.815  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   92    +153  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   284    +4  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   6,9    -0,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   77.536    -15.430  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   58.438    -8.457  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.258    -751  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.311    -542  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   74.665    -4.353  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   522    +641  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   214    +737  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.087    +6.723  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   544    +917  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.974    +2.321  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   500    +540  
Bacheloruddannelser (2019)
156   107    +49  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   26    +21  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   174    +230  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   489    +173  
Venteliste - musikskole (2019)
62   20    +42  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   3    +31  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.800    -555  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.444    -916  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune