Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Struer   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   20.802    +24.276  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,9    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   90    +148  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   253    +17  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,6    -1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   6,9    -0,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   87.717    -21.002  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   80.673    -6.235  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.933    -1.245  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.529    -581  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   80.673    -6.235  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   518    +691  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   230    +692  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   4.834    +6.460  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   577    +963  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.041    +2.339  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   545    +539  
Bacheloruddannelser (2021)
167   89    +78  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   29    +15  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   148    +192  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   489    +169  
Venteliste - musikskole (2021)
25   9    +16  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   3    +19  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.900    -308  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.088    -570  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune