Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Struer Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Struer   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   20.808    +24.617  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,1    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   92    +153  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   284    +4  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   6,9    -0,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   84.546    -20.293  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   60.825    -9.152  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.572    -1.149  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.357    -682  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   77.680    -7.558  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   522    +641  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   214    +737  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.087    +6.723  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   544    +917  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.974    +2.321  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   500    +540  
Bacheloruddannelser (2019)
156   107    +49  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   26    +21  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   174    +230  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   519    +256  
Venteliste - musikskole (2020)
42   36    +6  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   3    +23  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.850    -577  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.282    -667  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune