Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Syddjurs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   43.168    +2.257  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,6    -0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   178    +67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   381    -93  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,8    -14,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   67.869    -3.616  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   49.243    +2.430  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.892    -5.469  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.621    +54  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.677    +1.445  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.272    -109  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   589    +362  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.248    +1.562  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.421    +40  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.374    -79  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.868    -828  
Bacheloruddannelser (2019)
156   348    -192  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   145    -98  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   331    +73  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   807    -32  
Venteliste - musikskole (2020)
42   101    -59  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.384    -111  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.329    -714  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune