Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Syddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Syddjurs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   42.962    +2.889  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,9    -0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   178    +67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   381    -93  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,4    -2,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   20,8    -14,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   69.719    -7.613  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   48.116    +1.865  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.365    -4.858  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.678    +91  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   68.029    +2.283  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.272    -109  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   589    +362  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.248    +1.562  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.421    +40  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.374    -79  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.868    -828  
Bacheloruddannelser (2019)
156   348    -192  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   145    -98  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   331    +73  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   805    -143  
Venteliste - musikskole (2019)
62   100    -38  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.400    -155  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.228    -700  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune