Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Norddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Norddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   37.089    +8.762  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   33.995    +8.520  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   34.570    +8.674  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   2.519    +88  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   370    -119  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   310    +8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   73,8    +3,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   51    +16  
Areal (km2) (2020)
684   721    -38  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   79,5    +1,3  
Antal levendefødte (2019)
377   265    +112  
Antal døde (2019)
499   469    +30  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   36.650    +8.280  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   36.536    +7.708  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   36.543    +6.560  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   207.855    +7.448  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   224.642    +9.752  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   190.397    +5.265  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   283.992    +10.639  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   310.758    +16.308  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   256.156    +5.105  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   736    -154  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,3    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   107    -64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,6    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   45,6    -1,0  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   1.842    +586  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   4.158    +1.561  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   21.784    +4.920  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   9.305    +1.695  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,0    +0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,2    +1,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   58,7    -0,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   25,1    -1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   1.550    +549  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   1.942    +793  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   1.638    +431  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   1.674    +477  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   2.188    +583  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   2.841    +484  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   2.719    +471  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.231    +415  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.048    +168  
Kvinder 90+ år (2020)
312   256    +56  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   1.703    +498  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   2.304    +543  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   2.143    +487  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   1.876    +551  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   2.236    +682  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   2.933    +456  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   2.750    +467  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   2.156    +387  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   794    +219  
Mænd 90+ år (2020)
152   107    +45  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   18.087    +4.427  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   19.002    +4.335  
Enlige kvinder (2020)
5.682   5.279    +403  
Enlige mænd (2020)
6.093   5.584    +509  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   6.925    +2.115  
Registreret partnerskab (2020)
13   8    +5  
Samlevende par (2020)
1.040   917    +123  
Samboende par (2020)
1.645   1.358    +287  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   31.392    +8.309  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   5.697    +453  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   36    +11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   3.613    +600  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.240    -311  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   1.901    -289  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   7    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune