Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Norddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Norddjurs   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   36.943    +8.482  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,0    +1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   123    +122  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   548    -260  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,3    -3,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,5    -8,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   71.980    -7.727  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   44.211    +7.462  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.175    -3.752  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.214    +461  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   74.131    -4.009  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   971    +192  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   514    +437  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.541    +1.269  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.082    +379  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.878    +1.417  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   698    +342  
Bacheloruddannelser (2019)
156   138    +18  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   40    +7  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   349    +55  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   431    +344  
Venteliste - musikskole (2020)
42   57    -15  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   23    +3  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   959    +314  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   2.093    -1.478  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune