Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Favrskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Favrskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   48.381    -2.956  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,6    -3,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   13    +3  
Antal normalklasser (2020)
245   275    -30  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   456    -168  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   10,9    -4,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   71.517    -7.264  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   54.534    -2.861  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.688    -1.265  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.122    -1.447  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   65.088    +5.034  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.319    -156  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   572    +379  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.205    +605  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.921    -460  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.060    -765  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.706    -1.666  
Bacheloruddannelser (2019)
156   372    -216  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   303    -256  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   306    +98  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   797    -22  
Venteliste - musikskole (2020)
42   177    -135  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   19    +7  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.305    -32  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.380    -765  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune