Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Favrskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Favrskov   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   48.397    -2.546  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   15,8    -3,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   13    +3  
Antal normalklasser (2020)
245   275    -30  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   456    -168  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,6    -2,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   10,9    -4,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   68.748    -6.642  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   53.465    -3.484  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.666    -1.159  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   10.072    -1.303  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.083    +6.229  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.319    -156  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   572    +379  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.205    +605  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.921    -460  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.060    -765  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   2.706    -1.666  
Bacheloruddannelser (2019)
156   372    -216  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   303    -256  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   306    +98  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   865    -203  
Venteliste - musikskole (2019)
62   152    -90  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   24    +10  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.338    -93  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.183    -655  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune