Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odder   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   22.979    +22.446  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,4    -1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   94    +151  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   280    +8  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,9    -2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   26,3    -19,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   68.743    -4.490  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   42.443    +9.230  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   10.919    -6.496  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.685    -10  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   63.787    +6.335  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   713    +450  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   301    +650  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.322    +6.488  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   800    +661  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.460    +1.835  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.091    -51  
Bacheloruddannelser (2019)
156   198    -42  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   86    -39  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   175    +229  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   431    +344  
Venteliste - musikskole (2020)
42   73    -31  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   960    +313  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.750    -1.135  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune