Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odder   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   22.844    +23.007  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,7    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   94    +151  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   280    +8  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,9    -2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   26,3    -19,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   69.568    -7.462  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   43.399    +6.582  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   11.023    -6.516  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.802    -33  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   63.816    +6.496  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   713    +450  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   301    +650  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.322    +6.488  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   800    +661  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.460    +1.835  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.091    -51  
Bacheloruddannelser (2019)
156   198    -42  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   86    -39  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   175    +229  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   451    +211  
Venteliste - musikskole (2019)
62   67    -5  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   0    +34  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   960    +285  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.591    -1.063  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune