Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odder   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   23.304    +21.774  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,1    -1,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   90    +148  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   269    +1  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,9    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   26,3    -19,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   73.960    -7.245  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   69.080    +5.358  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   11.182    -6.494  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.233    -285  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   69.080    +5.358  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   717    +492  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   289    +633  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   5.185    +6.109  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   773    +767  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   2.614    +1.766  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.313    -229  
Bacheloruddannelser (2021)
167   204    -37  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   105    -61  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   139    +201  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   399    +259  
Venteliste - musikskole (2021)
25   43    -18  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.170    +422  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.556    -1.038  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune