Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   98.190    -52.765  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,4    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2020)
245   372    -127  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   436    -148  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,2    -3,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   23,9    -17,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   75.653    -11.400  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   48.211    +3.462  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.489    -5.066  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.461    +214  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.593    +2.529  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.609    -2.446  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.829    -878  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   24.416    -12.606  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.980    -2.519  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   8.997    -4.702  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.130    -2.090  
Bacheloruddannelser (2019)
156   673    -517  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   213    -166  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   810    -406  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   992    -217  
Venteliste - musikskole (2020)
42   43    -1  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   90    -64  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.660    -387  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   703    -88  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune