Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   97.805    -51.954  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2020)
245   372    -127  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   436    -148  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,2    -3,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   23,9    -17,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   66.818    -4.712  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   44.702    +5.279  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   9.217    -4.710  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.143    +626  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   63.919    +6.393  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.609    -2.446  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.829    -878  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   24.416    -12.606  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.980    -2.519  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   8.997    -4.702  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   3.130    -2.090  
Bacheloruddannelser (2019)
156   673    -517  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   213    -166  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   810    -406  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.079    -417  
Venteliste - musikskole (2019)
62   58    +4  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   82    -48  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.401    -156  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.142    -614  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune