Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   98.988    -53.910  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,2    -0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2022)
238   361    -123  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   401    -131  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,1    -2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   23,9    -17,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   80.422    -13.707  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.380    +4.058  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   9.472    -4.784  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.658    +290  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.380    +4.058  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.722    -2.513  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.876    -954  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   23.835    -12.541  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   4.260    -2.720  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   9.620    -5.240  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   3.574    -2.490  
Bacheloruddannelser (2021)
167   673    -506  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   241    -197  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   649    -309  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   815    -157  
Venteliste - musikskole (2021)
25   29    -4  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   72    -50  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.743    -151  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.048    -530  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune