Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Silkeborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   94.026    -48.175  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,1    -1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   26    -10  
Antal normalklasser (2020)
245   522    -277  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   378    -90  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,8    +0,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   12,6    -6,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   66.535    -4.429  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   49.396    +585  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.898    -4.391  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.739    +30  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.515    +5.797  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.035    -1.872  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.491    -540  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   21.190    -9.380  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.776    -2.315  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   10.683    -6.388  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   4.706    -3.666  
Bacheloruddannelser (2019)
156   740    -584  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   277    -230  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   568    -164  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.217    -555  
Venteliste - musikskole (2019)
62   165    -103  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   45    -11  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.735    -490  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.746    -1.218  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune