Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Silkeborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   95.488    -50.063  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,6    -1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   26    -10  
Antal normalklasser (2020)
245   522    -277  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   378    -90  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   18,8    +0,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   12,6    -6,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   69.962    -5.709  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   52.369    -696  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.775    -3.352  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.897    -222  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.532    +3.590  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.035    -1.872  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.491    -540  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   21.190    -9.380  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   3.776    -2.315  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   10.683    -6.388  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   4.706    -3.666  
Bacheloruddannelser (2019)
156   740    -584  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   277    -230  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   568    -164  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2020)
775   1.242    -467  
Venteliste - musikskole (2020)
42   157    -115  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   18    +8  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.604    -331  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.654    -1.039  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune