Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Silkeborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   97.358    -52.280  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,3    -1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   26    -10  
Antal normalklasser (2022)
238   438    -200  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   368    -98  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,8    -3,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   12,6    -6,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   73.629    -6.914  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   68.090    +6.348  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.906    -2.218  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.031    -83  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   68.090    +6.348  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   3.106    -1.897  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.617    -695  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   20.719    -9.425  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   4.066    -2.526  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   11.646    -7.266  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   5.958    -4.874  
Bacheloruddannelser (2021)
167   841    -674  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   336    -292  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   488    -148  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.093    -435  
Venteliste - musikskole (2021)
25   131    -106  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   7    +15  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.363    +229  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.581    -1.063  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune