Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Samsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   3.657    +42.194  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   3.320    +39.195  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   3.366    +39.878  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   291    +2.316  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   596    -345  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   200    +118  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   35,0    +42,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   32    +35  
Areal (km2) (2020)
684   114    +570  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8        
Antal levendefødte (2019)
377   18    +359  
Antal døde (2019)
499   65    +434  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   3.723    +41.207  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   3.833    +40.411  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   3.992    +39.111  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   211.378    +3.925  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   225.364    +9.030  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   197.729    -2.067  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   285.407    +9.224  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   309.185    +17.881  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   262.202    -941  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   81    +501  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   5,4    -2,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   4    +39  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,3    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   52,1    -7,5  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   154    +2.274  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   351    +5.368  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   1.861    +24.843  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   1.291    +9.709  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   4,2    +1,1  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   9,6    +2,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   50,9    +7,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   35,3    -11,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   125    +1.974  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   139    +2.596  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   80    +1.989  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   132    +2.019  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   198    +2.573  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   285    +3.040  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   382    +2.808  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   313    +2.333  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   148    +1.068  
Kvinder 90+ år (2020)
312   42    +270  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   144    +2.057  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   166    +2.681  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   93    +2.537  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   146    +2.281  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   187    +2.731  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   299    +3.090  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   346    +2.871  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   309    +2.234  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   100    +913  
Mænd 90+ år (2020)
152   23    +129  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   1.844    +20.670  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   1.813    +21.524  
Enlige kvinder (2020)
5.682   635    +5.047  
Enlige mænd (2020)
6.093   542    +5.551  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   740    +8.300  
Registreret partnerskab (2020)
13   2    +11  
Samlevende par (2020)
1.040   76    +964  
Samboende par (2020)
1.645   117    +1.528  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   2.743    +36.958  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   914    +5.236  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   5    +42  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   288    +3.925  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   240    +1.689  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   244    +1.368  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   11    +16  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   11    +16  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   4    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   7    +12  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune