Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Samsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   3.682    +41.743  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   9,9    +2,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2020)
245   11    +234  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   233    +55  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,2    -2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   38,4    -32,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   101.261    -37.008  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   67.553    -15.880  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   11.099    -6.676  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   7.799    +876  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   82.438    -12.316  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   98    +1.065  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   17    +934  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   915    +10.895  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   102    +1.359  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   361    +3.934  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   129    +911  
Bacheloruddannelser (2019)
156   40    +116  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   6    +41  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   36    +368  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2020)
775   -      
Venteliste - musikskole (2020)
42   -      
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   -      
Talentelever på musikskoler (2020)
26   -      
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune