Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Samsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   3.716    +41.362  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   9,1    +2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2022)
238   11    +227  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   236    +34  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,4    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   38,4    -32,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   113.049    -46.334  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   93.476    -19.038  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   11.029    -6.341  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.178    +770  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   93.476    -19.038  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   117    +1.092  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   14    +908  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   891    +10.403  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   105    +1.435  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   373    +4.007  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   158    +926  
Bacheloruddannelser (2021)
167   47    +120  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   8    +36  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   37    +303  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
658   0    +658  
Venteliste - musikskole (2021)
25   0    +25  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune