Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Samsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   3.657    +42.194  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   9,6    +2,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2020)
245   11    +234  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   233    +55  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,2    -2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   38,4    -32,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   109.906    -47.800  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   72.957    -22.976  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   12.322    -7.815  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.099    +670  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   88.262    -17.950  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   98    +1.065  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   17    +934  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   915    +10.895  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   102    +1.359  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   361    +3.934  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   129    +911  
Bacheloruddannelser (2019)
156   40    +116  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   6    +41  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   36    +368  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   -      
Musikskoleelever (2019)
662   -      
Venteliste - musikskole (2019)
62   -      
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   -      
Talentelever på musikskoler (2019)
34   -      
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune