Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Skanderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   63.390    -17.965  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   58.851    -16.757  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   60.197    -17.360  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   3.193    -605  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   216    +41  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   288    +25  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   85,3    -7,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   152    -86  
Areal (km2) (2021)
684   417    +267  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   82,4    -1,2  
Antal levendefødte (2020)
385   754    -369  
Antal døde (2020)
518   456    +62  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   66.321    -21.665  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   70.384    -26.493  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   77.490    -34.877  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   269.063    -46.019  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   299.621    -53.879  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   239.290    -39.714  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   366.933    -61.255  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   420.950    -78.230  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   314.303    -46.924  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.006    -364  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   193    -115  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,6    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   40,6    +4,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   5.273    -2.896  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   9.814    -4.201  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   36.617    -10.424  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   11.686    -444  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   8,3    -3,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,5    -3,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,8    -0,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   18,4    +6,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   4.186    -2.168  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   4.364    -1.654  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.123    -100  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   4.017    -1.884  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   4.760    -2.071  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.418    -1.095  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.521    -314  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.027    -336  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.154    +95  
Kvinder 90+ år (2021)
307   246    +61  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   4.517    -2.397  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   4.563    -1.782  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.319    +212  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.805    -1.395  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   4.577    -1.723  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.481    -1.147  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.385    -135  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.865    -300  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   959    +123  
Mænd 90+ år (2021)
148   103    +45  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   31.816    -9.466  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   31.574    -8.499  
Enlige kvinder (2021)
5.758   6.256    -498  
Enlige mænd (2021)
6.150   5.299    +851  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   13.023    -4.105  
Registreret partnerskab (2021)
15   31    -16  
Samlevende par (2021)
1.026   1.819    -793  
Samboende par (2021)
1.633   1.585    +48  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   51.779    -12.617  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   11.611    -5.348  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   28    +19  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   4.232    +83  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   3.432    -1.383  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   3.761    -2.061  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune