Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Skanderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   63.390    -17.965  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,5    -3,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2020)
245   352    -107  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   408    -120  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,0    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,9    -5,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   60.961    +3.292  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   48.531    +3.142  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.650    -2.227  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.854    -1.179  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   64.333    +5.789  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.720    -557  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   915    +36  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   12.643    -833  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.587    -1.126  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.124    -2.829  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   4.734    -3.694  
Bacheloruddannelser (2019)
156   584    -428  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   404    -357  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   321    +83  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.386    -611  
Venteliste - musikskole (2020)
42   161    -119  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   56    -30  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.585    -312  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   839    -224  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune