Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Skanderborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   62.678    -16.827  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   15,6    -3,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   19    -3  
Antal normalklasser (2020)
245   352    -107  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   408    -120  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,0    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,9    -5,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   63.985    -1.879  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   50.756    -775  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.912    -1.405  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   10.064    -1.295  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.988    +5.324  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.720    -557  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   915    +36  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   12.643    -833  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.587    -1.126  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.124    -2.829  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   4.734    -3.694  
Bacheloruddannelser (2019)
156   584    -428  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   404    -357  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   321    +83  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.578    -916  
Venteliste - musikskole (2019)
62   126    -64  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   92    -58  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.414    -169  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   802    -274  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune