Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aarhus   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   355.238    -310.160  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   10,4    +1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   45    -29  
Antal normalklasser (2022)
238   1.215    -977  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   608    -338  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   22,5    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   16,4    -10,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   75.906    -9.191  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   69.149    +5.289  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.248    -2.560  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   7.289    +1.659  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   69.149    +5.289  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   34.292    -33.083  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   12.272    -11.350  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   45.081    -33.787  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   13.243    -11.703  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   44.687    -40.307  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   42.970    -41.886  
Bacheloruddannelser (2021)
167   13.902    -13.735  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   4.865    -4.821  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   2.235    -1.895  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   3.223    -2.565  
Venteliste - musikskole (2021)
25   467    -442  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   435    -412  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   85    -63  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.496    +96  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   882    -364  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune