Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ikast-Brande   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   41.369    +4.482  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,0    -1,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   186    +59  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   358    -70  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,1    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   12,2    -5,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   70.487    -8.381  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   52.398    -2.417  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   6.935    -2.428  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.905    -136  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.570    +5.742  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   993    +170  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   647    +304  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.401    +1.409  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.466    -5  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.375    +920  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.184    -144  
Bacheloruddannelser (2019)
156   202    -46  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   80    -33  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   421    -17  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   406    +256  
Venteliste - musikskole (2019)
62   48    +14  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   16    +18  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.700    -455  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   836    -308  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune