Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ikast-Brande   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   42.540    +2.529  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   13,6    -1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2023)
233   180    +53  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   349    -91  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   23,2    -5,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   12,2    -5,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   76.167    -3.989  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   55.214    +144  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   6.904    -2.040  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   9.135    -64  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   67.815    +7.888  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   1.054    +175  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   658    +245  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   10.323    +991  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   1.603    -48  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   3.973    +492  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   1.416    -245  
Bacheloruddannelser (2022)
176   239    -63  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   108    -46  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   352    +3  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   311    +102  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune