Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ikast-Brande   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   41.473    +3.952  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,8    -1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   186    +59  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   358    -70  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   23,1    -4,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   12,2    -5,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   71.995    -7.742  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   53.004    -1.331  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.893    -2.470  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.957    -282  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   65.569    +4.553  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   993    +170  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   647    +304  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.401    +1.409  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.466    -5  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.375    +920  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.184    -144  
Bacheloruddannelser (2019)
156   202    -46  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   80    -33  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   421    -17  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   378    +397  
Venteliste - musikskole (2020)
42   46    -4  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   16    +10  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.700    -427  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.050    -435  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune