Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ikast-Brande   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   41.885    +3.193  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,6    -1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2022)
238   180    +58  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   350    -80  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   23,4    -5,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   12,2    -5,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   73.985    -7.270  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   67.501    +6.937  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.931    -2.243  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.084    -136  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   67.501    +6.937  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.043    +166  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   609    +313  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   10.318    +976  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.542    -2  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.721    +659  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.332    -248  
Bacheloruddannelser (2021)
167   237    -70  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   91    -47  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   335    +5  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   306    +352  
Venteliste - musikskole (2021)
25   42    -17  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   12    +10  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.700    -108  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.313    -795  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune