Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hedensted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hedensted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   46.722    -871  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,4    -1,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   21    -5  
Antal normalklasser (2020)
245   252    -7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   242    +46  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,2    -1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,4    -5,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   73.314    -11.208  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   55.287    -5.306  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.716    -1.209  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.546    -777  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   65.943    +4.369  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.005    +158  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   644    +307  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   12.334    -524  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.763    -302  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.158    +137  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.085    -45  
Bacheloruddannelser (2019)
156   202    -46  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   55    -8  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   330    +74  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   638    +24  
Venteliste - musikskole (2019)
62   73    -11  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   26    +8  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   652    +593  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   354    +174  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune