Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hedensted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hedensted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   46.773    -1.348  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,1    -1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   21    -5  
Antal normalklasser (2020)
245   252    -7  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   242    +46  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,2    -1,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   11,4    -5,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   76.630    -12.377  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   56.379    -4.706  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   6.020    -1.597  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.521    -846  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.492    +2.630  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.005    +158  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   644    +307  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   12.334    -524  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.763    -302  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.158    +137  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.085    -45  
Bacheloruddannelser (2019)
156   202    -46  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   55    -8  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   330    +74  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   649    +126  
Venteliste - musikskole (2020)
42   99    -57  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   35    -9  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   823    +450  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   420    +195  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune