Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hedensted Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hedensted   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   47.099    -2.021  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,7    -1,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   21    -5  
Antal normalklasser (2022)
238   246    -8  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   224    +46  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   19,1    -0,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   11,4    -5,0  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   81.984    -15.269  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.916    +2.522  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.371    -1.683  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.880    -932  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.916    +2.522  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.098    +111  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   663    +259  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   12.252    -958  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.851    -311  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   4.542    -162  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.230    -146  
Bacheloruddannelser (2021)
167   221    -54  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   56    -12  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   321    +19  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   568    +90  
Venteliste - musikskole (2021)
25   88    -63  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   23    -1  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   960    +632  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   392    +126  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune