Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   20.247    +25.604  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,2    +0,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2020)
245   66    +179  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   374    -86  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,8    -4,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   29,2    -22,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   70.381    -8.275  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   42.430    +7.551  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   13.497    -8.990  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.300    +469  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   69.392    +920  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   420    +743  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   303    +648  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.243    +6.567  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   485    +976  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.491    +2.804  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   343    +697  
Bacheloruddannelser (2019)
156   64    +92  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   23    +24  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   175    +229  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2019)
662   334    +328  
Venteliste - musikskole (2019)
62   21    +41  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   18    +16  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   2.011    -766  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   1.492    -964  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune