Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   20.068    +25.010  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   11,8    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2022)
238   62    +176  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   366    -96  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   23,8    -5,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   29,2    -22,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   72.408    -5.693  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.436    +3.002  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   13.726    -9.038  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.190    +758  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   71.436    +3.002  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   448    +761  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   296    +626  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   5.084    +6.210  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   510    +1.030  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   1.531    +2.849  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   381    +703  
Bacheloruddannelser (2021)
167   73    +94  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   27    +17  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   178    +162  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
658   253    +405  
Venteliste - musikskole (2021)
25   5    +20  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   3    +19  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.980    -388  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.730    -1.212  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune