Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederikshavn   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   59.654    -13.803  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   54.603    -12.088  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   55.421    -12.177  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   4.233    -1.626  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   384    -133  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   326    -8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   87,5    -10,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   91    -24  
Areal (km2) (2020)
684   652    +31  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   80,5    +0,3  
Antal levendefødte (2019)
377   443    -66  
Antal døde (2019)
499   722    -223  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   59.032    -14.102  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   58.608    -14.364  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   57.743    -14.640  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   221.881    +1.163  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   244.560    +1.182  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   199.102    +474  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   294.471    +160  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   328.110    -1.044  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   260.761    +500  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.338    -756  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   5,0    -2,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   155    -112  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,6    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   46,6    -2,0  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.063    -635  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   6.710    -991  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   33.938    -7.234  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   15.943    -4.943  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,1    +0,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,2    +1,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   56,9    +1,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   26,7    -2,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   2.542    -443  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.148    -413  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   2.351    -282  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   2.670    -519  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.525    -754  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   4.600    -1.275  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.392    -1.202  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.063    -1.417  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.829    -613  
Kvinder 90+ år (2020)
312   425    -113  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   2.692    -491  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   3.419    -572  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   2.858    -228  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   3.045    -618  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.629    -711  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   4.764    -1.375  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.283    -1.066  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.810    -1.267  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.409    -396  
Mænd 90+ år (2020)
152   200    -48  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   29.545    -7.031  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   30.109    -6.772  
Enlige kvinder (2020)
5.682   8.240    -2.558  
Enlige mænd (2020)
6.093   8.072    -1.979  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   11.862    -2.822  
Registreret partnerskab (2020)
13   8    +5  
Samlevende par (2020)
1.040   1.466    -426  
Samboende par (2020)
1.645   2.105    -460  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   50.231    -10.530  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   9.423    -3.273  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   23    +24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   6.146    -1.933  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.251    -322  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.069    -457  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   6    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   12    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   11    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune