Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederikshavn   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   59.039    -13.614  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   54.000    -11.906  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   54.837    -12.000  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   4.202    -1.614  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   387    -130  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   325    -12  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   87,3    -9,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   91    -25  
Areal (km2) (2021)
684   652    +32  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,6    +0,6  
Antal levendefødte (2020)
385   465    -80  
Antal døde (2020)
518   739    -221  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   58.134    -13.478  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   57.289    -13.398  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   55.765    -13.152  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   221.881    +1.163  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   244.560    +1.182  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   199.102    +474  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   303.939    +1.739  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   340.099    +2.621  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   267.618    -239  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.612    -970  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   6,0    -3,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   243    -165  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   47,0    -2,0  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.046    -669  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   6.583    -970  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   33.222    -7.029  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   16.188    -4.946  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,2    +0,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,2    +1,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   56,3    +1,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   27,4    -2,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.492    -474  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.091    -381  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.183    -160  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.729    -596  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.465    -776  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.495    -1.172  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   4.382    -1.175  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.123    -1.432  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.885    -636  
Kvinder 90+ år (2021)
307   440    -133  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.679    -559  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.319    -538  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.706    -175  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.037    -627  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.535    -681  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.630    -1.296  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   4.321    -1.071  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.871    -1.306  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.455    -373  
Mænd 90+ år (2021)
148   201    -53  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   29.285    -6.935  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   29.754    -6.679  
Enlige kvinder (2021)
5.758   8.269    -2.511  
Enlige mænd (2021)
6.150   8.071    -1.921  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   11.658    -2.740  
Registreret partnerskab (2021)
15   10    +5  
Samlevende par (2021)
1.026   1.500    -474  
Samboende par (2021)
1.633   2.050    -417  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   49.552    -10.390  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   9.487    -3.224  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   23    +24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   5.953    -1.638  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.490    -441  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.066    -366  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   6    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   12    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   11    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune