Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederikshavn   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   59.654    -13.803  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   11,2    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   231    +14  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   986    -698  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,3    -2,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,0    -6,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   77.811    -15.705  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   57.187    -7.206  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.401    -2.894  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   7.618    +1.151  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   67.899    +2.413  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.236    -73  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   866    +85  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   16.370    -4.560  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.824    -363  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.028    -733  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.188    -148  
Bacheloruddannelser (2019)
156   236    -80  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   48    -1  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   566    -162  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.191    -529  
Venteliste - musikskole (2019)
62   111    -49  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   38    -4  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.631    -386  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   902    -374  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune