Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Frederikshavn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Frederikshavn   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   59.039    -13.614  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,2    +1,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   5    +11  
Antal normalklasser (2020)
245   231    +14  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   986    -698  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,3    -2,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   13,0    -6,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   82.724    -18.471  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   58.936    -7.263  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.649    -3.226  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   7.810    +865  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.171    -49  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.236    -73  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   866    +85  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   16.370    -4.560  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.824    -363  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   5.028    -733  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.188    -148  
Bacheloruddannelser (2019)
156   236    -80  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   48    -1  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   566    -162  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.095    -320  
Venteliste - musikskole (2020)
42   149    -107  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   34    -8  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.655    -382  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   883    -268  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune