Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Læsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   1.764    +43.661  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   1.652    +40.442  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   1.673    +41.164  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   91    +2.497  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   437    -180  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   79    +234  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   60,4    +17,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   14    +52  
Areal (km2) (2021)
684   122    +562  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   -      
Antal levendefødte (2020)
385   9    +376  
Antal døde (2020)
518   33    +485  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   1.736    +42.920  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   1.704    +42.187  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   1.657    +40.956  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   208.152    +14.892  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   228.920    +16.822  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   187.668    +11.908  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   277.551    +28.127  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   307.703    +35.017  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   247.811    +19.568  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   82    +560  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   11,4    -8,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   4    +74  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,6    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   54,6    -9,6  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   58    +2.319  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   156    +5.457  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   835    +25.358  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   715    +10.527  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   3,3    +1,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   8,8    +3,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   47,3    +10,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   40,5    -15,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   50    +1.968  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   71    +2.639  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   39    +1.984  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   45    +2.088  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   104    +2.585  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   132    +3.191  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   171    +3.036  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   174    +2.517  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   86    +1.163  
Kvinder 90+ år (2021)
307   14    +293  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   49    +2.071  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   69    +2.712  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   49    +2.482  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   45    +2.365  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   81    +2.773  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   149    +3.185  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   167    +3.083  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   192    +2.373  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   63    +1.019  
Mænd 90+ år (2021)
148   14    +134  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   886    +21.464  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   878    +22.197  
Enlige kvinder (2021)
5.758   314    +5.444  
Enlige mænd (2021)
6.150   297    +5.853  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   354    +8.564  
Registreret partnerskab (2021)
15   1    +14  
Samlevende par (2021)
1.026   33    +993  
Samboende par (2021)
1.633   59    +1.574  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   1.514    +37.648  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   250    +6.013  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   3    +44  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   181    +4.134  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   114    +1.935  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   102    +1.598  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   9    +18  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   0    +3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   2    +5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   9    +18  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   3    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   6    +13  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune