Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Læsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   1.769    +43.309  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   8,3    +3,7  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   1    +15  
Antal normalklasser (2022)
238   10    +228  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   116    +154  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   11,6    +6,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   -      

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   127.160    -60.445  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   110.637    -36.199  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.219    -531  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.716    +232  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   110.637    -36.199  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   44    +1.165  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   14    +908  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   430    +10.864  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   24    +1.516  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   142    +4.238  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   37    +1.047  
Bacheloruddannelser (2021)
167   12    +155  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   3    +41  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   19    +321  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
658   0    +658  
Venteliste - musikskole (2021)
25   0    +25  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   0    +22  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune