Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rebild   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   30.646    +14.432  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   14,4    -2,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2022)
238   171    +67  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   382    -112  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,1    -1,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   8,7    -2,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   71.823    -5.108  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   68.197    +6.241  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   4.650    +38  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.905    -957  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   68.197    +6.241  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   734    +475  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   356    +566  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   7.055    +4.239  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.081    +459  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.195    +1.185  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   2.056    -972  
Bacheloruddannelser (2021)
167   250    -83  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   186    -142  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   159    +181  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   554    +104  
Venteliste - musikskole (2021)
25   77    -52  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   16    +6  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.046    +546  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   220    +298  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune