Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rebild   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   30.518    +14.907  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,6    -2,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2020)
245   175    +70  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   394    -106  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,3    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   8,7    -2,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   69.022    -4.769  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   54.542    -2.869  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   4.926    -503  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.781    -1.106  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.473    +3.649  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   695    +468  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   338    +613  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.230    +4.580  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.015    +446  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.982    +1.313  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.718    -678  
Bacheloruddannelser (2019)
156   218    -62  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   153    -106  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   199    +205  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   739    +36  
Venteliste - musikskole (2020)
42   60    -18  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   28    -2  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.003    +270  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   248    +367  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune