Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rebild   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   30.113    +15.738  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   15,1    -2,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   9    +7  
Antal normalklasser (2020)
245   175    +70  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   394    -106  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,3    -1,5  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   8,7    -2,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   67.234    -5.128  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   52.627    -2.646  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   4.959    -452  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.781    -1.012  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   64.382    +5.930  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   695    +468  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   338    +613  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   7.230    +4.580  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.015    +446  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.982    +1.313  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.718    -678  
Bacheloruddannelser (2019)
156   218    -62  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   153    -106  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   199    +205  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   780    -118  
Venteliste - musikskole (2019)
62   73    -11  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   12    +22  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.043    +202  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   301    +227  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune