Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Mariagerfjord   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   41.662    +3.416  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2022)
238   168    +70  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   360    -90  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,4    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   14,9    -8,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   75.767    -9.052  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.894    +3.544  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   7.069    -2.381  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.554    +394  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.894    +3.544  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.177    +32  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   501    +421  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   10.482    +812  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.431    +109  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.898    +482  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.363    -279  
Bacheloruddannelser (2021)
167   232    -65  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   78    -34  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   348    -8  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   951    -293  
Venteliste - musikskole (2021)
25   25    +0  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   132    -110  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   918    +674  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   789    -271  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune