Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Mariagerfjord   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   41.859    +3.210  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   11,9    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2023)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2023)
233   165    +68  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2023)
258   354    -96  
Gennemsnitlig klassekvotient (2023)
17,7   21,5    -3,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   14,9    -8,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2023) (Kr.)
72.178   79.310    -7.132  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
55.358   56.604    -1.246  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
4.864   6.946    -2.082  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.071   8.695    +376  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2023) (Kr.)
75.703   73.372    +2.331  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2022)
1.229   1.159    +70  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2022)
903   512    +391  
Erhvervsfaglige uddannelser (2022)
11.314   10.526    +788  
Korte videregående uddannelser (2022)
1.555   1.466    +89  
Mellemlange videregående uddannelser (2022)
4.465   3.993    +472  
Lange videregående uddannelser (2022)
1.171   1.455    -284  
Bacheloruddannelser (2022)
176   234    -58  
Ph.d. og forskeruddannelser (2022)
62   93    -31  
Uoplyst uddannelse (2022)
355   337    +18  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2022)
1   1    +0  
Musikskoler, private (2022)
0   0    +0  
Musikskoleelever (2022)
413   645    -232  
Musikskoler med søskenderabat (2022)
1   0    +1  
Musikskoler med flerfagsrabat (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med nedsat deltagerbetaling pga. trang (2022)
0   0    +0  
Musikskoler med instrumentleje (2022)
1   1    +0  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune