Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Mariagerfjord   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   41.536    +3.889  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,3    +0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   175    +70  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   380    -92  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,7    -2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,9    -8,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   74.884    -10.631  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   54.184    -2.511  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   7.509    -3.086  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.684    -9  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.753    -631  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.168    -5  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   551    +400  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.901    +909  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.363    +98  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.812    +483  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.234    -194  
Bacheloruddannelser (2019)
156   215    -59  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   65    -18  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   362    +42  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.127    -352  
Venteliste - musikskole (2020)
42   64    -22  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   148    -122  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   543    +730  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   776    -161  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune