Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Mariagerfjord   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   41.800    +4.051  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   10    +6  
Antal normalklasser (2020)
245   175    +70  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   380    -92  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   21,7    -2,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   14,9    -8,5  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   72.954    -10.848  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   52.723    -2.742  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   7.127    -2.620  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.662    +107  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   68.899    +1.413  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.168    -5  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   551    +400  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.901    +909  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.363    +98  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.812    +483  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.234    -194  
Bacheloruddannelser (2019)
156   215    -59  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   65    -18  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   362    +42  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.272    -610  
Venteliste - musikskole (2019)
62   34    +28  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   155    -121  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   845    +400  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   679    -151  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune