Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Jammerbugt   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   38.175    +7.250  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,9    -0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   190    +55  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   328    -40  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,8    -2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   8,3    -1,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   79.861    -15.608  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   61.630    -9.957  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.429    -1.006  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.147    -472  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   70.239    -117  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   960    +203  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   449    +502  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.965    +1.845  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.085    +376  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.183    +1.112  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   997    +43  
Bacheloruddannelser (2019)
156   212    -56  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   50    -3  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   338    +66  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.053    -278  
Venteliste - musikskole (2020)
42   70    -28  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   24    +2  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.233    +40  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   843    -228  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune