Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Jammerbugt   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   38.187    +6.891  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,6    -0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2022)
238   172    +66  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   309    -39  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   21,6    -3,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   8,3    -1,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   82.825    -16.110  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.863    +1.575  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   5.910    -1.222  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   9.253    -305  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   72.863    +1.575  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   945    +264  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   452    +470  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   9.572    +1.722  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.125    +415  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   3.297    +1.083  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.161    -77  
Bacheloruddannelser (2021)
167   211    -44  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   64    -20  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   340    +0  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   931    -273  
Venteliste - musikskole (2021)
25   91    -66  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   32    -10  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.322    +270  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   878    -360  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune