Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Jammerbugt   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   38.324    +7.527  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,0    -0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   12    +4  
Antal normalklasser (2020)
245   190    +55  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   328    -40  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   20,8    -2,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   8,3    -1,9  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   78.536    -16.430  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   61.901    -11.920  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   5.052    -545  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   9.224    -455  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   70.124    +188  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   960    +203  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   449    +502  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   9.965    +1.845  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.085    +376  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   3.183    +1.112  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   997    +43  
Bacheloruddannelser (2019)
156   212    -56  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   50    -3  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   338    +66  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.029    -367  
Venteliste - musikskole (2019)
62   93    -31  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   19    +15  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.161    +84  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   846    -318  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune