Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aalborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   217.075    -171.224  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   193.349    -150.834  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   201.135    -157.891  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   15.940    -13.333  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   363    -112  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   372    -54  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   92,8    -15,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   191    -124  
Areal (km2) (2020)
684   1.137    -454  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   80,7    +0,1  
Antal levendefødte (2019)
377   2.503    -2.126  
Antal døde (2019)
499   1.843    -1.344  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   222.497    -177.567  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   228.178    -183.934  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   235.156    -192.053  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   218.056    -2.753  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   236.538    -2.144  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   199.439    -3.777  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   302.717    -8.086  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   336.219    -9.153  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   268.970    -7.709  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   5.753    -5.171  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   5,4    -2,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   807    -764  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,8    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   40,1    +4,5  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   13.268    -10.840  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   23.760    -18.041  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   141.070    -114.366  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   38.977    -27.977  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,1    -0,8  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,9    +1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   65,0    -6,8  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   18,0    +6,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   10.549    -8.450  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   11.080    -8.345  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   21.296    -19.227  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   12.151    -10.000  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   12.484    -9.713  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   13.097    -9.772  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   11.332    -8.142  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   10.125    -7.479  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   4.454    -3.238  
Kvinder 90+ år (2020)
312   1.062    -750  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   10.995    -8.794  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   11.550    -8.703  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   23.756    -21.126  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   13.759    -11.332  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   12.819    -9.901  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   13.180    -9.791  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   10.662    -7.445  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   8.954    -6.411  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   3.301    -2.288  
Mænd 90+ år (2020)
152   469    -317  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   107.630    -85.116  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   109.445    -86.108  
Enlige kvinder (2020)
5.682   33.778    -28.096  
Enlige mænd (2020)
6.093   33.835    -27.742  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   34.177    -25.137  
Registreret partnerskab (2020)
13   84    -71  
Samlevende par (2020)
1.040   5.357    -4.317  
Samboende par (2020)
1.645   12.165    -10.520  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   171.850    -132.149  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   45.225    -39.075  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   60    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   31.608    -27.395  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   10.130    -8.201  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   11.393    -9.781  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   8    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   9    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   11    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune