Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aalborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   219.487    -174.062  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   195.407    -153.313  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   203.370    -160.533  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   16.117    -13.529  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   356    -99  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   378    -65  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   92,8    -15,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   193    -127  
Areal (km2) (2021)
684   1.137    -453  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,0    +0,2  
Antal levendefødte (2020)
385   2.355    -1.970  
Antal døde (2020)
518   1.807    -1.289  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   225.038    -180.382  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   232.125    -188.234  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   241.150    -198.537  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   223.448    -404  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   242.131    +3.611  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   204.641    -5.065  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   310.886    -5.208  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   344.338    -1.618  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   277.212    -9.833  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   6.681    -6.039  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   6,2    -3,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   1.281    -1.203  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,2    -0,8  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   40,2    +4,8  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   13.437    -11.060  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   23.740    -18.127  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   142.664    -116.471  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   39.646    -28.404  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,1    -0,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,8    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   65,0    -7,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   18,1    +6,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   10.611    -8.593  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   11.121    -8.411  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   21.662    -19.639  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   12.393    -10.260  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   12.498    -9.809  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   13.142    -9.819  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   11.362    -8.155  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   10.384    -7.693  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   4.597    -3.348  
Kvinder 90+ år (2021)
307   1.073    -766  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   10.960    -8.840  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   11.624    -8.843  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   24.198    -21.667  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   14.077    -11.667  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   12.798    -9.944  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   13.207    -9.873  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   10.797    -7.547  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   9.035    -6.470  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   3.466    -2.384  
Mænd 90+ år (2021)
148   482    -334  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   108.843    -86.493  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   110.644    -87.569  
Enlige kvinder (2021)
5.758   34.551    -28.793  
Enlige mænd (2021)
6.150   34.782    -28.632  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   34.248    -25.330  
Registreret partnerskab (2021)
15   78    -63  
Samlevende par (2021)
1.026   5.516    -4.490  
Samboende par (2021)
1.633   12.325    -10.692  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   173.061    -133.899  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   46.426    -40.163  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   60    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   32.566    -28.251  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   10.723    -8.674  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   12.062    -10.362  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   8    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   9    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   11    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune