Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aalborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aalborg   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   221.082    -176.004  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   10,7    +1,3  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   49    -33  
Antal normalklasser (2022)
238   861    -623  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   363    -93  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,6    -2,4  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   12,8    -6,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   85.553    -18.838  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   75.991    -1.553  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   6.202    -1.514  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.171    +777  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   75.991    -1.553  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   15.210    -14.001  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   7.377    -6.455  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   40.343    -29.049  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   7.814    -6.274  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   24.679    -20.299  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   18.902    -17.818  
Bacheloruddannelser (2021)
167   6.472    -6.305  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   1.553    -1.509  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   1.370    -1.030  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   5.624    -4.966  
Venteliste - musikskole (2021)
25   905    -880  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   316    -293  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   370    -348  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.883    -291  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   410    +108  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune