Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hjørring Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hjørring   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   64.483    -18.632  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   59.141    -16.626  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   60.334    -17.090  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   4.149    -1.542  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   294    -43  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   349    -31  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   76,9    +0,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   70    -3  
Areal (km2) (2020)
684   927    -243  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,1    -0,3  
Antal levendefødte (2019)
377   583    -206  
Antal døde (2019)
499   707    -208  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   63.337    -18.407  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   62.519    -18.275  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   61.111    -18.008  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   223.556    -512  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   244.866    +876  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   202.527    -2.951  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   298.648    -4.017  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   330.939    -3.873  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   266.741    -5.480  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.494    -912  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,9    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   146    -103  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,5    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   44,5    +0,1  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.690    -1.262  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   8.049    -2.330  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   37.508    -10.804  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   15.236    -4.236  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,7    -0,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,5    +0,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   58,2    +0,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,6    +0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.042    -943  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.716    -981  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   3.102    -1.033  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   3.076    -925  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.983    -1.212  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   4.816    -1.491  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.546    -1.356  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   3.643    -997  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.787    -571  
Kvinder 90+ år (2020)
312   455    -143  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   3.277    -1.076  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   4.109    -1.262  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.376    -746  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   3.232    -805  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   4.013    -1.095  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   4.874    -1.485  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.327    -1.110  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.579    -1.036  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.336    -323  
Mænd 90+ år (2020)
152   194    -42  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   32.166    -9.652  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   32.317    -8.980  
Enlige kvinder (2020)
5.682   8.702    -3.020  
Enlige mænd (2020)
6.093   7.974    -1.881  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   12.448    -3.408  
Registreret partnerskab (2020)
13   19    -6  
Samlevende par (2020)
1.040   1.611    -571  
Samboende par (2020)
1.645   2.300    -655  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   55.001    -15.300  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   9.482    -3.332  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   40    +7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   6.728    -2.515  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.386    -457  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.210    -598  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   12    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   6    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   25    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune