Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hjørring Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hjørring   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   64.155    -18.730  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   58.841    -16.747  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   60.051    -17.214  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   4.104    -1.516  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   296    -39  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   344    -31  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   76,4    +1,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   69    -3  
Areal (km2) (2021)
684   927    -243  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,3    -0,1  
Antal levendefødte (2020)
385   541    -156  
Antal døde (2020)
518   712    -194  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   63.216    -18.560  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   62.416    -18.525  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   61.110    -18.497  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   223.556    -512  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   244.866    +876  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   202.527    -2.951  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   307.772    -2.094  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   342.965    -245  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   273.043    -5.664  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.686    -1.044  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,6    -2,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   262    -184  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   44,8    +0,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.676    -1.299  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.824    -2.211  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   37.091    -10.898  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   15.564    -4.322  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,7    -0,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,2    +0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,8    -0,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   24,3    +0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.952    -934  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.682    -972  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   3.057    -1.034  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   3.087    -954  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.947    -1.258  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.669    -1.346  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   4.633    -1.426  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.711    -1.020  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.834    -585  
Kvinder 90+ år (2021)
307   458    -151  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   3.214    -1.094  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   4.007    -1.226  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   3.320    -789  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.231    -821  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.906    -1.052  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.838    -1.504  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   4.338    -1.088  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.680    -1.115  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.391    -309  
Mænd 90+ år (2021)
148   200    -52  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   32.030    -9.680  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   32.125    -9.050  
Enlige kvinder (2021)
5.758   8.883    -3.125  
Enlige mænd (2021)
6.150   8.053    -1.903  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   12.260    -3.342  
Registreret partnerskab (2021)
15   19    -4  
Samlevende par (2021)
1.026   1.643    -617  
Samboende par (2021)
1.633   2.340    -707  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   54.560    -15.398  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   9.595    -3.332  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   40    +7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   7.131    -2.816  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.563    -514  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.280    -580  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   12    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   6    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   25    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune