Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hjørring Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hjørring   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   64.155    -18.730  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,2    +0,2  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   250    -5  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   786    -498  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,0    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,7    -13,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   67.532    -3.279  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   45.695    +5.978  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.254    -4.831  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.211    +464  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   67.952    +2.170  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.788    -625  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   974    -23  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   16.598    -4.788  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.783    -322  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   6.469    -2.174  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.583    -543  
Bacheloruddannelser (2019)
156   275    -119  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   87    -40  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   615    -211  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.710    -935  
Venteliste - musikskole (2020)
42   60    -18  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   38    -12  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.195    +78  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   882    -267  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune