Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hjørring Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hjørring   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   63.839    -18.761  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   12,1    -0,1  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2022)
238   243    -5  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
270   725    -455  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
18,2   20,9    -2,7  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
6,4   19,7    -13,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
66.715   71.729    -5.014  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.606    +3.832  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
4.688   9.476    -4.788  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
8.948   8.461    +487  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
74.438   70.606    +3.832  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
1.209   1.815    -606  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
922   1.040    -118  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
11.294   15.887    -4.593  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.540   1.766    -226  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
4.380   6.693    -2.313  
Lange videregående uddannelser (2021)
1.084   1.761    -677  
Bacheloruddannelser (2021)
167   304    -137  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
44   98    -54  
Uoplyst uddannelse (2021)
340   510    -170  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
658   1.257    -599  
Venteliste - musikskole (2021)
25   31    -6  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
23   0    +23  
Talentelever på musikskoler (2021)
22   50    -28  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.592   1.287    +305  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
518   1.049    -531  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune