Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hjørring Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hjørring   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   64.483    -18.632  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,5    +0,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   7    +9  
Antal normalklasser (2020)
245   250    -5  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   786    -498  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   22,0    -3,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,7    -13,3  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2020) (Kr.)
62.106   64.156    -2.050  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
49.981   43.862    +6.119  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
4.507   8.889    -4.382  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) (Kr.)
8.769   8.091    +678  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2020) (Kr.)
70.312   65.313    +4.999  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.788    -625  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   974    -23  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   16.598    -4.788  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.783    -322  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   6.469    -2.174  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.583    -543  
Bacheloruddannelser (2019)
156   275    -119  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   87    -40  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   615    -211  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2019)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2019)
662   1.937    -1.275  
Venteliste - musikskole (2019)
62   71    -9  
Elever på musikalsk grundkursus (2019)
124   0    +124  
Talentelever på musikskoler (2019)
34   245    -211  
Deltagerbetaling forskole (2019) (Kr.)
1.245   1.198    +47  
Deltagerbetaling sammenspil (2019) (Kr.)
528   428    +100  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune