Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE | UDVIKLING 2021 - 2024

Ældreservice

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Ældreservice" har udviklet sig i perioden 2021 - 2024.

Ældre, demografi

2021   2022   2023   2024
Indbyggertal den 1. januar (2024) 45.425   45.078   45.069   44.739
Andel 65+-årige (2024) % 24,7   25,3   25,6   26,2

Modtagere af folke- og førtidspension

2021   2022   2023   2024
Folkepensionister i alt (2024) 10.350   10.239   10.199   10.241
Førtidspensionister i alt (2024) 2.356   2.401   2.457   2.462

Ældreservice, pladser

2021   2022   2023   2024
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022) 27,5   27,1   -   -
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022) 43,3   42,3   -   -

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

2021   2022   2023   2024
Personer på venteliste i alt (2022) 163   165   -   -
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2022) Dage 0   3   -   -

Ældreservice, egenbetaling

2021   2022   2023   2024
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2024) 3.832,50   3.880,00   3.985,00   4.113,00
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2024) 56,00   57,00   50,00   52,00

Ældreservice, kommunens udgifter

2021   2022   2023   2024
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2024) 42.711   43.237   46.503   47.999
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2024) 18.353   19.384   19.797   21.053

Hjemmehjælp

2021   2022   2023   2024
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2023) % 51,3   2,8   50,4   -
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2023) Timer 2,5   2,3   2,3   -
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2023) Timer 3,8   3,6   3,5   -
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2023) Timer 0,5   0,5   0,5   -

Ældreservice, boligydelse

2021   2022   2023   2024
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) -   -   -   -
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2022) 2.605   4.495   -   -

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

2021   2022   2023   2024
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2023) 126,5   124,1   118,3   -
Modtagere af genoptræning (2023) 4,4   10,7   9,9   -
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2023) 107,1   105,7   100,7   -
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2023) 15,0   7,7   7,7   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Ældreservice"  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2024 44.739
- 2023 45.069
- 2022 45.078
- 2021 45.425
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2024 26,2
- 2023 25,6
- 2022 25,3
- 2021 24,7

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt  :
 
- 2024 10.241
- 2023 10.199
- 2022 10.239
- 2021 10.350
Førtidspensionister i alt  :
 
- 2024 2.462
- 2023 2.457
- 2022 2.401
- 2021 2.356

Ældreservice, pladser

 
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 27,1
- 2021 27,5
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 42,3
- 2021 43,3

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 165
- 2021 163
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig  (Dage):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 3
- 2021 0

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs)  (Kr.):
 
- 2024 4.113,00
- 2023 3.985,00
- 2022 3.880,00
- 2021 3.832,50
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs)  (Kr.):
 
- 2024 52,00
- 2023 50,00
- 2022 57,00
- 2021 56,00

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig  (Kr.):
 
- 2024 47.999
- 2023 46.503
- 2022 43.237
- 2021 42.711
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig  (Kr.):
 
- 2024 21.053
- 2023 19.797
- 2022 19.384
- 2021 18.353

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør)  (%):
 
- 2024 -
- 2023 50,4
- 2022 2,8
- 2021 51,3
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg)  (Timer):
 
- 2024 -
- 2023 2,3
- 2022 2,3
- 2021 2,5
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg)  (Timer):
 
- 2024 -
- 2023 3,5
- 2022 3,6
- 2021 3,8
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg)  (Timer):
 
- 2024 -
- 2023 0,5
- 2022 0,5
- 2021 0,5

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået)  (Kr.):
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 -
- 2021 -
Boligydelsesmodtagere, antal husstande  :
 
- 2024 -
- 2023 -
- 2022 4.495
- 2021 2.605

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt  :
 
- 2024 -
- 2023 118,3
- 2022 124,1
- 2021 126,5
Modtagere af genoptræning  :
 
- 2024 -
- 2023 9,9
- 2022 10,7
- 2021 4,4
Modtagere af vedligeholdelsestræning  :
 
- 2024 -
- 2023 100,7
- 2022 105,7
- 2021 107,1
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning  :
 
- 2024 -
- 2023 7,7
- 2022 7,7
- 2021 15,0