Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE | UDVIKLING 2018 - 2021

Ældreservice

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Ældreservice" har udviklet sig i perioden 2018 - 2021.

Ældre, demografi

2018   2019   2020   2021
Indbyggertal den 1. januar (2020) 46.599   46.224   45.851   -
Andel 65+-årige (2020) % 22,8   23,3   24,0   -

Modtagere af folke- og førtidspension

2018   2019   2020   2021
Folkepensionister i alt (2020) 10.441   10.615   10.519   -
Førtidspensionister i alt (2020) 2.210   2.319   2.345   -

Ældreservice, pladser

2018   2019   2020   2021
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018) 20,8   -   -   -
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2018) 48,0   -   -   -

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

2018   2019   2020   2021
Personer på venteliste i alt (2019) 152   160   -   -
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) Dage 15   0   -   -

Ældreservice, egenbetaling

2018   2019   2020   2021
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) 3.613,00   3.685,00   -   -
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) 53,00   54,00   -   -

Ældreservice, kommunens udgifter

2018   2019   2020   2021
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2020) 44.196   42.044   45.470   -
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2020) 16.913   17.063   18.196   -

Hjemmehjælp

2018   2019   2020   2021
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) % 46,1   47,5   -   -
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) Timer 3,1   3,0   -   -
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) Timer 2,8   2,6   -   -
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) Timer 4,0   4,1   -   -
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) Timer 0,6   0,5   -   -

Ældreservice, boligydelse

2018   2019   2020   2021
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) 1.893   -   -   -
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019) 2.700   2.690   -   -

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

2018   2019   2020   2021
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019) 56,9   155,0   -   -
Modtagere af genoptræning (2019) 0,0   8,8   -   -
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019) 56,9   144,4   -   -
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019) 0,0   1,8   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Ældreservice"  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2021 -
- 2020 45.851
- 2019 46.224
- 2018 46.599
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2021 -
- 2020 24,0
- 2019 23,3
- 2018 22,8

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt  :
 
- 2021 -
- 2020 10.519
- 2019 10.615
- 2018 10.441
Førtidspensionister i alt  :
 
- 2021 -
- 2020 2.345
- 2019 2.319
- 2018 2.210

Ældreservice, pladser

 
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 20,8
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 48,0

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 160
- 2018 152
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig  (Dage):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 0
- 2018 15

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs)  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 3.685,00
- 2018 3.613,00
Betaling for udbragt mad pr. dag  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 54,00
- 2018 53,00

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 45.470
- 2019 42.044
- 2018 44.196
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 18.196
- 2019 17.063
- 2018 16.913

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør)  (%):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 47,5
- 2018 46,1
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg)  (Timer):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 3,0
- 2018 3,1
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg)  (Timer):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 2,6
- 2018 2,8
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg)  (Timer):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 4,1
- 2018 4,0
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg)  (Timer):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 0,5
- 2018 0,6

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 1.893
Boligydelsesmodtagere, antal husstande  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 2.690
- 2018 2.700

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 155,0
- 2018 56,9
Modtagere af genoptræning  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 8,8
- 2018 0,0
Modtagere af vedligeholdelsestræning  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 144,4
- 2018 56,9
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 1,8
- 2018 0,0