Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE | UDVIKLING 2018 - 2021

Skole & Uddannelse

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Skole & Uddannelse" har udviklet sig i perioden 2018 - 2021.

Skolebørn, demografi

2018   2019   2020   2021
Indbyggertal den 1. januar (2021) 46.599   46.224   45.851   45.425
Andel 6-16-årige (2021) % 12,9   12,7   12,5   12,4

Antal folkeskoler, klasser

2018   2019   2020   2021
Antal folkeskoler (2020) 18   16   16   -
Antal normalklasser (2020) 245   249   245   -
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020) 266   296   288   -
Gennemsnitlig klassekvotient (2020) 19,5   19,0   18,8   -
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017) -   -   -   -

Udgifter, folkeskolen

2018   2019   2020   2021
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) 58.028   59.256   62.106   64.253
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) 46.297   47.835   49.981   51.673
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) -   -   4.507   4.423
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) 8.502   8.579   8.769   8.675

Udgifter, undervisning

2018   2019   2020   2021
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) 65.680   68.461   70.312   70.122

Højest fuldførte uddannelse

2018   2019   2020   2021
Almengymnasiale uddannelser (2019) 1.185   1.163   -   -
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019) 927   951   -   -
Erhvervsfaglige uddannelser (2019) 11.944   11.810   -   -
Korte videregående uddannelser (2019) 1.471   1.461   -   -
Mellemlange videregående uddannelser (2019) 4.274   4.295   -   -
Lange videregående uddannelser (2019) 987   1.040   -   -
Bacheloruddannelser (2019) 155   156   -   -
Ph.d. og forskeruddannelser (2019) 44   47   -   -
Uoplyst uddannelse (2019) 402   404   -   -

Musikskoler

2018   2019   2020   2021
Musikskoler, kommunale (2020) 1   1   1   -
Musikskoleelever (2020) 638   662   775   -
Venteliste - musikskole (2020) 55   62   42   -
Elever på musikalsk grundkursus (2020) 142   124   111   -
Talentelever på musikskoler (2020) 31   34   26   -
Deltagerbetaling forskole (2020) 1.328   1.245   1.273   -
Deltagerbetaling sammenspil (2020) 501   528   615   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Skole & Uddannelse"  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2021 45.425
- 2020 45.851
- 2019 46.224
- 2018 46.599
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2021 12,4
- 2020 12,5
- 2019 12,7
- 2018 12,9

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler  :
 
- 2021 -
- 2020 16
- 2019 16
- 2018 18
Antal normalklasser  :
 
- 2021 -
- 2020 245
- 2019 249
- 2018 245
Gennemsnitlig skolestørrelse  :
 
- 2021 -
- 2020 288
- 2019 296
- 2018 266
Gennemsnitlig klassekvotient  :
 
- 2021 -
- 2020 18,8
- 2019 19,0
- 2018 19,5
Privatskoleelever pr. 100 elever  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev  (Kr.):
 
- 2021 64.253
- 2020 62.106
- 2019 59.256
- 2018 58.028
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig  (Kr.):
 
- 2021 51.673
- 2020 49.981
- 2019 47.835
- 2018 46.297
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig  (Kr.):
 
- 2021 4.423
- 2020 4.507
- 2019 -
- 2018 -
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb.  (Kr.):
 
- 2021 8.675
- 2020 8.769
- 2019 8.579
- 2018 8.502

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig  (Kr.):
 
- 2021 70.122
- 2020 70.312
- 2019 68.461
- 2018 65.680

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 1.163
- 2018 1.185
Erhvervsgymnasiale uddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 951
- 2018 927
Erhvervsfaglige uddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 11.810
- 2018 11.944
Korte videregående uddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 1.461
- 2018 1.471
Mellemlange videregående uddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 4.295
- 2018 4.274
Lange videregående uddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 1.040
- 2018 987
Bacheloruddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 156
- 2018 155
Ph.d. og forskeruddannelser  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 47
- 2018 44
Uoplyst uddannelse  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 404
- 2018 402

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale  :
 
- 2021 -
- 2020 1
- 2019 1
- 2018 1
Musikskoleelever  :
 
- 2021 -
- 2020 775
- 2019 662
- 2018 638
Venteliste - musikskole  :
 
- 2021 -
- 2020 42
- 2019 62
- 2018 55
Elever på musikalsk grundkursus  :
 
- 2021 -
- 2020 111
- 2019 124
- 2018 142
Talentelever på musikskoler  :
 
- 2021 -
- 2020 26
- 2019 34
- 2018 31
Deltagerbetaling forskole  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 1.273
- 2019 1.245
- 2018 1.328
Deltagerbetaling sammenspil  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 615
- 2019 528
- 2018 501