Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | SATSER FOR OFFENTLIGE YDELSER

Satser for offentlige ydelser

Her finder du vej til satserne for offentlige ydelser på beskæftigelsesområdet. Satserne gælder fra 1. januar 2024 med mindre andet er anført. Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Se også → "Skattesatser"

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Revalidering og ledighedsydelse

Pil - Klik for at se mere
Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige.

Lovhjemmel: Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Revalidering og ledighedsydelse:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Aktivering

Pil - Klik for at se mere
Som arbejdsløs har man ret og pligt til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre mulighederne for at komme i arbejde. Ledige mellem 30 og 49 år har ret og pligt til aktivering senest efter seks måneders ledighed, mens øvrige ledige skal have tilbuddet senest efter tre måneder.

Lovhjemmel: Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv., jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 225 af 20. marts 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Aktivering:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Barseldagpenge

Pil - Klik for at se mere
Barseldagpenge sikrer økonomisk kompensation for det bortfald af indtægt, der opstår, når man udnytter retten til fravær i forbindelse barsel. Ret til barseldagpenge baserer sig på tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Lovhjemmel: Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 827 af 23. juni 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Barseldagpenge:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Bidrag til ATP

Pil - Klik for at se mere
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er et supplement til folkepensionen. Den ansatte betaler selv en tredjedel af bidraget til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren betaler resten.

Lovhjemmel: Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Bidrag til ATP:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Boligstøtte

Pil - Klik for at se mere
Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift.

Lovhjemmel: Boligstøtte, jf. lov om individuel boligstøtte (LBK nr. 174 af 24. februar 2016)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Boligstøtte:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Børnetilskud & børnebidrag

Pil - Klik for at se mere
Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.

Lovhjemmel: Børnetilskud, jf. lov om børnetilskud (LBK nr. 1095 af 7. oktober 2014)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Børnetilskud & børnebidrag:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Dagpenge

Pil - Klik for at se mere
Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, som er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge, og det er også a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Lovhjemmel: Dagpenge, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 784 af 21. juni 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Dagpenge:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Delpension

Pil - Klik for at se mere
Delpension er en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

Lovhjemmel: Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Delpension:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Efterløn

Pil - Klik for at se mere
Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Lovhjemmel: Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 225 af 20. marts 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Efterløn:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Fleksydelse

Pil - Klik for at se mere
Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Lovhjemmel: Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med seneste ændringer)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Fleksydelse:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Folkepension

Pil - Klik for at se mere
Folkepension er en offentlig social pension til alle borgere, der er fyldt 65 år. Folkepensionsalderen hæves gradvist til 67 år fra 2019 og frem til 2022.

Lovhjemmel: Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Folkepension:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Førtidspension og seniorpension

Pil - Klik for at se mere
Førtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Lovhjemmel: Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Førtidspension og seniorpension:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Kontanthjælp

Pil - Klik for at se mere
Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet uddannelseshjælp.

Lovhjemmel: Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Kontanthjælp:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Løntilskud, jobrotationsydelse..

Pil - Klik for at se mere
Her kan du finde en række forskellige tilskud til arbejdsgivere, når de har ansat medarbejdere på særlige vilkår eller fx i et job med løntilskud.

Lovhjemmel: Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Løntilskud, jobrotationsydelse..:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Ressourceforløbsydelse

Pil - Klik for at se mere
Alle, der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen er ikke afhængig af hverken formue eller ægtefællens indkomst.

Lovhjemmel: Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Ressourceforløbsydelse:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Seniorjob

Pil - Klik for at se mere
Ledige seniorer, som højst har fem år til efterløns­alderen, kan have ret til et seniorjob i bopæls­kommunen, hvis de har brugt retten til dagpenge op.

Lovhjemmel: Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Seniorjob:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet SU

Pil - Klik for at se mere
Hvor meget du kan få i SU afhænger af, hvilken uddannelsestype du går på, hvor du bor, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse.

Lovhjemmel: SU loven

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om SU:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Sygedagpenge

Pil - Klik for at se mere
Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

Lovhjemmel: Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1032 af 13. juni 2016)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Sygedagpenge:
PilBorger.dk
PilRetsinformation

Ikon - Beskæftigelsesministeriet Uddannelseshjælp

Pil - Klik for at se mere
Kontanthjælp er afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage aktivitetstillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse.

Lovhjemmel: Uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

PilAktuelle satser for 2024 (Beskæftigelsesministeriets hjemmeside)

Mere om Uddannelseshjælp:
PilBorger.dk
PilRetsinformation