Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | SKATTESATSER

Skattesatser

Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for skatteårene 2024 og 2023. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner. Kilde: skat.dk

Se også → "Satser for offentlige ydelser"

Ikon - Skat Pension


2024

2023
Aldersopsparing - indtil 7 år før folkepensionsalderen 9.100 kr.   5.700 kr.
Aldersopsparing - fra og med det 7. år før folkepensionsalderen 58.900 kr.   56.900 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt) 25.792 kr.   24.928 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent) 32 %   32 %
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt) 9.672 kr.   9.348 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent) 12%   12%
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 58.100 kr.   56.100 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 63.100kr.   60.900 kr.

Ikon - Skat Person


2024

2023
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 61.000 kr.   58.900 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 %   27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 %   8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 45.100 kr.   45.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,65%   10,65%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 50.500 kr.   48.800 kr.
Bundskat 12,06%   12,09%
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 25.300 kr.   24.400 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6,25 %   6,25 %
Grøn check (andre over 18 år) Afskaffet   Afskaffet
Grøn check (pensionister) 875 kr.   875 kr.
Jobfradrag (procent) 4,50 %   4,50 %
Jobfradrag (maksimalt) 2.800 kr.   2.700 kr.
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr.   8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 49.700 kr.   48.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 49.700 kr.   38.400 kr.
Restskat (grænse for indregning) 23.100 kr.   22.300 kr.
Skatteloft (personlig indkomst) 52,07%   52,07%
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 %   42 %
Topskat 15 %   15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 588.900 kr.   568.900 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet   Afskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 7.000 kr.   6.700 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - håndværksydelser Afskaffet   Afskaffet
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - serviceydelser 6.600 kr.   6.600 kr.

Ikon - Skat Kørsel


2024

2023
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag   Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 223 øre/km   219 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 112 øre/km   110 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 223 øre/km   219 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 313.700 kr.   303.000 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr.   110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.   15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.   50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.   8 kr.
Kørselsfradrag (Kronprinsesse Marys Bro med bil pr. passage) Afskaffet   Afskaffet
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 379 øre/km   373 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 223 øre/km   219 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 62 øre/km   61 øre/km

Ikon - Skat Børn


2024

2023
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse) 20.496 kr.   18.984 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse) 16.224 kr.   15.024 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse) 12.768 kr.   11.820 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse) 12.768 kr.   11.820 kr.
Børnebidrag - grundbeløb (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
Afventer   15.936 kr./1.328 kr.
Børnebidrag - tillæg (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
2.136 kr./178 kr.   2.064 kr./172 kr.
Betaler du børnebidrag er grundbeløbet fradragsberettiget.
Børne- og ungeydelsen er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger et vist beløb, så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned. Du kan læse mere på borger.dk.

Ikon - Skat Ejendom


2024

2023
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) Afventer   0,92 %
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) Afventer   3%
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige) Afventer   212.700 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar) Afventer   327.200 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse) Afventer   3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau) 46.100 kr.   44.500 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt) 12.700 kr.   12.200 kr.

Ikon - Skat Personalegoder


2024

2023
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.   160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 23,00%   23,50%
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 22,00%   21,50%
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 % pr. uge   0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 % pr. uge   0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 3.200 kr.   3.100 kr.
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 7.000 kr.   6.700 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.300 kr.   1.300 kr.

Ikon - Skat Kost og logi


2024

2023
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.   75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 574 kr.   555 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 246 kr.   238 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 31.600 kr.   30.500 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 180 kr.   173 kr.

Ikon - Skat Gaver


2024

2023
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 74.100 kr.   71.500 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 25.900 kr.   25.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr.   900 kr.